Наша школа,

Основна школа «Милинко Кушић» налази се у Ивањици, у

 ул. 13 септембар број 54.

 

                

                  Јужна страна  школе                                              Источна страна са

 

 

 

 Школа ,,Милинко Кушић“ наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању.Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Кушића, који је рођен 8.априла 1912. године у селу Свештица, недалеко од Ивањице.

Основној школи у Ивањици 1962. године припојена су садашња издвојена одељења четвороразредних школа Буковица, Лиса и Рашчићи.

За изузетне резултате и достигнућа у васпитно образовном раду школа је 1978. године добила највеће признање Републичку награду 25.мај.

 

Ове године славимо 178 година постојања школства у Ивањици.

 

 

ШКОЛА ДАНАС

 

 

У нашу школу данас иде 1063 ученика, распоређених у 46 одељења. Ту је и  одељење продуженог боравка ,  као и одељење деце лако ометене у развоју  .
Осим ученика у нашој школи је и 105 запослена радника:
Учитељи, наставници, психолог, педагог, директор, библиотекар, медијатекар, стоматолог,  домара, 16 теткица, секретар, рачунополагач, благајник...

Осим ученика и запослених имамо:

 • 36 специјализованих учионица и кабинета
 • 2 фискултурне сале
 • свечану салу
 • библиотеку-медијатеку
 • зубну ординацију
 • кухињу са трпезаријом
 • 4 полигона за спопт
 • Музичку школу
 • објекте за продају брзе хране

 

                   

                      Кабинети информатике за ученике               Кабинет  информатике

                                        од  V - VIII                                           за ученике од I – IV

     

 

                        

  Кабинет за стране језике            У кабинету хемије         Школска зубна амбуланта

 

У школи се трудимо  да ухватимо корак са временом и да «свака нова генерација долази у школу СВОЈЕ, а не наше младости».

 

 

Све ово смо постигли захваљући тимском раду у школи где смо преко пројеката обезбедили у последње четири године следеће:

1. Преко АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ замењени су сви прозори на школи и реконструисано грејање вредност радова око                           300.000,00 еура

2. Од Локалне самоуправе обезбедили смо срества за фасаду школе.     40.000,00 еура

3. Од Пољске владе као донацију добили смо изградњу  школе и дневног центра за децу ометену у развоју                                                                                           35.000,00 еура

4. Преко НИП-а добили смо срества за реконструкцију школске зграде у селу Буковици издвојено одељење наше школе                                                                    56.000,00 еура

5. Од Јапанске владе као донацију добили смо опремање целе школе школским намештајем у ведности                                                                                   70.000,00 еура

6.   Од Локалне самоуправе обезбедили смо срества за реконструкцију школске зграде у

      Селу  Лиса  издвојено одељење наше школе                                           15.000,00 еура

7.    У сарадњи са Канцелариом за младе Општине Ивањица и Локалне самоуправе у школи је изграђен Мини Пич терен                                                               45.000,00еура

8. Преко пројекта за уређење животне средине од невладине организације НДП-а добили смо срества за клупе у паку, канте за ђубре и кућице за децу                        5.000,00 еура

Да смо школа од поверњења говори то да смо од 10-12 априла 2009 били домаћини Републичкол такмичења из Физике за основне школе .

                                                                                                  

ЗАШТО ЈЕ НАША ШКОЛА ПРЕСТИЖНА

Имајући у виду да све већи број ученика похађа нашу школу иако територијално не припадају овој школи,намеће се реалан закључак да је то последица предности које ова школа пружа ученицима и њиховим родитељима.Покушаћемо да их сагледамо:

 • уче се два страна језика – енглески од првог и француски од петог разреда;
 • имамо медијатеку и два информатичка кабинета;
 • информатика се учи као изборни предмет од петог разреда;
 • стручном усавршавању наставника се посвећује посебна пажња јер је то битан  чинилац у стварању модерне школе.

 

- У школи се налазе људи који имају снаге и воље да свој посао обављају савесно,стручно и одговорно;

- Стручна заступљеност свих наставних предмета;

- Позитиван однос наставника према стручном усавршавању;

- Изузетно добри резултати ученика у учењу и владању;

- Опремљеност школе савременим наставним средствима и у довољном обиму;

- Примена савремених облика и техника рада;

- Школа поседује три кабинета за информатику и један за стране језике;

- Резултати ученика на такмичењима на различитом  рангу и из различитих наставних области;

- Рад школе је организован у једној ,преподневној, смени;

- Школа својим простором и архитектонским решењем задовољава потребе организовања савремене наставе;

- У школи је реализован пројекат у оквиру Школског развојног планирања ,,Да се чује и наш глас“ у оквиру кога је опремљена разгласна станица и набављено озвучење за приредбе и дечије игранке,

- У школи се у сарадњи са а УНИЦЕФОМ реализује програм,,Школа без насиља“;

- Добар сараднички однос између наставника,ученика и њихових родитеља;

- Школа поседује фискујлтурну салу као и малу салу за свечаности;

- Школа поседује зубну амбуланту;

- У школи ради ђачка чајна кухиња у којој се храни више од половине  укупног броја ученика школе;

- Школско двориште је  заграђено, у току ноћи осветљено, тако да су ученици безбедни за време боравка у њој;

- Има уређено школско двориште (клупе,зелене површине,вртови) и уредне (асвалтиране,обележене) и осветљене спортске терене;

- У школи нема девијантног и деликвентног понашања ученика;

- Ученички излети, екскурзије се организују према позитивним критеријумима, добро осмишљени и комерцијално повољни;

- Изучавање енглеског језика од првиг разреда и француског од петог;

- У школи се организује изборна настава из информатике за ученике седмог и осмог разреда;

- У школи се, захваљујући условима, организује велики број скупова,

семинара,промоција,презентација;

 

Стручним усавршавањем су обихваћени млађи наставници и сарадници, али и они са доста радног искуства. Преко 80% наставника је прошло обуку кроз семинаре:

 

 • Чувари осмеха
 • Учионица добре воље
 • Активно учење
 • Родна равноправност
 • Грађанско васпитање
 • Буквар дечјих права
 • Ми у реформи
 • Ромско дете и школа
 • Пројектни менаџмент у образовању
 • Кооперативно учење
 • Вештина комуникације
 • Настава почетног читања и писања по комплексној методи
 • Подршка у вођењу Дневника евиденције ВОР-а и примена описног оцењивања у 1.  разреду основне школе
 • Израда задатака за национална тестирања и испите
 • Школски програм и савремене методе у настави
 • Оснаживање руководећег тима у условима децентрализације
 • Летње и зимске школе страних језика и др .........
 

 

.

 

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Спој традиционалног и модерног резултирао је успесима које ова школа показује на такмичењима и то у свим научним дисциплинама на свим нивоима: општинском, градском, републичком , тако да можемо са сигурношћу тврдити да смо једна од најуспешнијих школа у Моравичком округу, јер сваке године освојимо по неколико првих места на републичком такмичењу из разних области. Број освојених  места дат је у табели:

 

Школска година

Општинско
такмичење

Окружно
такмичење

Републичко
такмичење

Савезно
такмичење

Олимпијада

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2004/2005.

 

 

 

12

13

10

1

3

4

1

 

 

2005/2006.

 

 

 

11

16

12

1

2

1

 

1

 

2006/2007.

 

 

 

14

13

16

2

3

2

 

 

 

2007/2008.

30

34

31

13

16

15

3

1

2

 

 

 

2008/2009

30

25

34

11

12

14

4

2

1

1

 

 

2009/2010

20

27

37

13

8

10

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа је једина у овом делу Србије која има школски хор који се такмичи сваке године ,а ове је освојио ПРВУ награду на смотри хорова у Вршцу.

На математичкој олимпијади  сваке године као екипа освајамо једно од прва три места

Сваке године у школи се спроводе интерна и екстерна тестирања ученика из свих обласи

Тако је у школској 2006./2007. години Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обавио је пилот-тестирање ученика четвртог разреда наше школе. Тестирањем је обухваћено 29 Основних школа и то 28 из Београда и једна из Ивањице (ОШ „Милинко Кушић“).Тестирање је одржано у периоду од 25. маја до 5. јуна 2007. године. Одабрани наставни предмети за тестирање су српски језик и математика. Основни циљ овог тестирања била је анализа психометријских параметара задатака и тестова у целини.

            Из српског језика је тестирано 1830 ученика из 85 одељења, док је из математике тестирано 1918 ученика из 88 одељења. Овај извештај има за циљ да нас ближе упозна са постигнућима ученика у оквиру предмета из којих је извршено тестирање, односно са појединим предметним областима. Добијени резултати указују на снaгу и слабости ученика из ових предмета, док резултати ученика на нивоу одељења и школе треба да послуже унапређивању наставног процеса од стране наставног особља.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВО КАКО СУ СНАГЕ, АЛИ И  СЛАБОСТИ СВОЈЕ ШКОЛЕ ВИДЕЛИ (САДАШЊИ) УЧЕНИЦИ

СНАГЕ

СЛАБОСТИ

 • у њој су учионице увек пуне ђака
 • у њој раде добри, стручни наставници
 • у њој стичемо многа знања
 • има добро опремљене кабинете
 • има богату библиотеку и медијатеку
 • има добаре кабинете за информатику
 • има две сале за физичко
 • у дворишту имамо спортске терене
 • велика је, широка и налази се на добром месту
 • захтеви наставника су високи
 • потребна су нам применљивија и модернија знања
 • нису сви подједнако добро опремљени
 • потребни су нам нови наслови
 • волели бисмо да имамо новије рачунаре
 • недостају реквизити и разноврсније спортске активности
 • недовољно зелених површина
 • потребно је боље одржавање и  обнављање школског инвентара

 

МИСИЈА

 

Ми смо модерна школа са традицијом у којој деца одрастају и стичу знања у пријатној атмосфери. Из наших клупа се креће у живот са добром сликом о себи и школи, у коју се поново враћа у улози родитеља. Школа окупља људе који воле да раде са децом, креативце и ентузијасте.

Укратко:

 • ми смо школа која деценијама прати новине у образовању;
 • наша сатисфакција је успех наших ученика на такмичењима и у средњој школи;
 • наши ђаци су препознатљиви по понашању и успешности.

 

 

 

ВИЗИЈА

Постаћемо школа:

 • у којој мотивисани наставници користе савремене методе и средства;
 • у којој ученици учествују у планирању и реализацији дела наставе и ваннаставних  активности;
 • која сарађује са локалном заједницом и  размењује искуства са школом у   иностранству;
 • са уређеним школским двориштем и непосредним окружењем;
 • са осавремењеним учионицама, кабинетима и фискултурном салом;
 • са разгласом који се користи у настави и ваннаставним активностима;
 • са природњачким кутком;
 • са Фондацијом која подржава разноврсне активности.
 • Школа без насиља

 

 

 

                                                                                                 Директор школе

                                                                                       _______________________

                                                                                                  Стеван Давидовић

 

Vremenska Prognoza

Kalendar

2019
maj
MTWTFSS
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809

Statistika

Posetioci
137
Članci
119
Broj pregleda članaka
426994