Помоћник директора

МУТАВЏИЋ ЗОРАН, професор разредне наставе

Контакт телефон: 032 / 661-117

Адреса електронске поште: dobrakuca.kom@gmail.com


Секретар школе

ПОЛЕДИЦА МАРИЈАНА, дипломирани правник

Контакт телефон: 032 / 661-117

Адреса електронске поште: marijana.poledica75gmail.com


Шеф службе рачуноводства

ПАРЕЗАНОВИЋ ВИДА, рачуновођа

Контакт телефон: 032 / 661-117

Адреса електронске поште: vida.parezanovic@yahoo.com


Референт за адмнистративно-финансијске послове

ЋУРЧИЋ ДРАГАНА, економски техничар

Контакт телефон: 032 / 661-117

Адреса електронске поште: draganacurcic84@gmail.com