БОЈОВИЋ СУНЧИЦА, професор српског језика и књижевности

Одељења: VI/4, VII/3, VII/4, VIII/4

Одељењски старешина: VI/4

Адреса електронске поште: suncica.bojovic@gmail.com


ПАНТЕЛИЋ СВЕТЛАНА, професор српског језика и књижевности

Одељења: V/1, V/2, VII/2, VIII/1

Одељењски старешина: V/2

Адреса електронске поште:


КУЧ СВЕТЛАНА, професор српског језика и књижевности

Одељења:

Одељењски старешина:

Адреса електронске поште:


МАСЛАКОВИЋ МАРИЈАНА, професор српског језика и књижевности

Одељења: V/4, VI/3, VII/1, VIII/3, VIII/5

Одељењски старешина: VI/3

Адреса електронске поште: marijana.1maslakovic@gmail.com


РОГОВИЋ АНА, професор српског језика и књижевности

Одељења: V/5, VI/2

Одељењски старешина: V/5

Адреса електронске поште: