ПЕРУНИЧИЋ ЈАДРАНКА, професор физичког и здравственог васпитања

Одељења: V/3, V/4, V/5, VI/3, VI/4, VII/1, VII/3

Одељењски старешина: VII/3

Адреса електронске поште: jacaperunicic@gmail.com


МИЋИЋ ЈАСМИНА, професор физичког и здравственог васпитања

Одељења: VI/1, VI/2, VIII/4

Адреса електронске поште: jasmina.micic110@gmail.com