СИМЕУНОВИЋ БОЈАНА, професор разредне наставе

Одељења: II/1 и II/3

Адреса електронске поште: bojanasimeunovic80@gmail.com


ЧЕГАЊАЦ НАТАША, професор разредне наставе

Одељења: I/1 и I/2

Домаћинство: VIII/5

Адреса електронске поште: natasaceganjac1@gmail.com


РАДИВОЈЕВИЋ МИЛКА, професор разредне наставе

Одељења: ИО Буковица

Адреса електронске поште: namijami.mr@gmail.com


ЧЕКЕРЕВАЦ ТИЈАНА, мастер учитељ

Одељења: I/3 и I/4

Домаћинство: VII/2

Адреса електронске поште: tijanacekerevac73@gmail.com


ШАРЧЕВИЋ ЈУЛИЈАНА, мастер учитељ

Одељења: III разред

Домаћинство: VII/1, VII/3, VII/4, VIII/1, VIII/2, VIII/4

Адреса електронске поште: julijanasarcevic1105991@gmail.com


КОСТИЋ СЛАВИЦА, мастер учитељ

Одељења: IV разред

Чувари природе: V/1, V/4, V/5, VI/2, VI/3, VI/4

Адреса електронске поште: slavichica990@gmail.com