НЕДЕЉКОВИЋ КСЕНИЈА, професор историје, (1970 – 2021)

Рођена је 05. априла 1970. године у Ивањици. Завршила је Основну школу ,,Милинко Кушић“ и Средњу школу ,,Венијамин Маринковић“ у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек историја, дипломирала је 1995. године. Радила je у Математичкој гимназији у Београду као и у ОШ ,,Ђура Јакшић“ у Београду.

У ОШ ,,Милинко Кушић“ је радила од 2000. године.


ТОТОВИЋ ГОРДАНА, професор француског језика и књижевности, (1954 – 2020)

Рођена је 02. јула 1954. године у Ивањици. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за француски језик и књижевност.

У ОШ ,,Милинко Кушић“ у Ивањици радила је у периоду од 1982. године све до свог одласка у пензију – 23. јула 2014. године.