Превоз

За ученике школе који путују са подручја Буковице, Рашчића, Лисе, Будожеље, Зарића и Глеђице организован је превоз ђачким аутобусом по утврђеном распореду.


Исхрана

Ученици могу да користе услуге школске кухиње у следећим терминима: ученици првог разреда након првог часа (у 8.45 часова), млађи разреди за време првог великог одмора (од 9.35 часова до 9.50 часова) и старији разреди у току другог великог одмора (од 10.35 часова до 10.50 часова).

Ученици који похађају продужени боравак и Обогаћени једносменски рад имају оброке у школској кухињи по тачно утврђеном распореду и јеловнику за тај дан.


Сатница звоњења


Сатница звоњења када су часови 30 минута


Излети, екскурзије и настава у природи

Основна школа „Милинко Кушић” током године организује: еколошке излете, излете извиђача, спортске излете као и ђачке екскурзије током којих ученици имају прилику да се упознају са различитим крајевима наше земље. Школа организује и наставу у природи према унапред утврђеној динамици а у складу са програмима који се реализују уз сагласност Савета родитеља.