Историјат школе

Основна школа ,,Милинко Кушић“ наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе ”Шуме”, отворене 1927. године. Решењем број 457 од 26. 09. 1955. године ове две школе спојене су у једној школи у омогодишњем трајању. Убрзо ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Кушића, који је рођен 8. априла 1912. године у селу Свештица, недалеко од Ивањице.

Од школске 1999/2000. године, уз сагласност Министарства просвете РС, број 610-00-0341/1998-02 од 15. 10. 1998. године, почело је са радом одељење за лако ментално омете ученика у саставу ове школе.
За изузетне резултате и достигнућа у васпитно образовном раду школа је 1978. године добила највеће признање – Републичку награду 25. маја.
Данас је основна школа „Милинко Кушић“ савремено опремљена васпитно – образовна установа у чијем пријатељском окружењу ученици стичу знања за будућност. Недавно је ова школа додатно уређена кретањем и генералним чишћењем и постављен је нови намештај у 32 учионице, наставничку канцеларију и нови амфитеатар, чија куповина је омогућила договору улагала у радњу. ове сврхе готово 50.000 евра. Ако се дода да је скоро замењена комплетна столарија и уређена нова фасада, а ученици својим ликовним радовима оплеменили унутрашњу зграду, с правом се може рећи да је ова основна школа једна од најлепших у Србији.
Завршено је и постављање првог мини пич терена у Ивањици, у оквиру дворишта ове школе. Новац за изградњу терена на чијој вештачкој трави се може упражњавати готово све спортске дисциплине, финансирали су општина Ивањица, Министарство омладине и спорта, Фудбалски савез Србије и Влада Краљевине Норвешке.

Сваке године се значајна средства улажу у набавку наставних средстава и потрошног материјала, у циљу оживљавања наставе и постизања бољих резултата у раду. Колико недостају нека од наставних средстава, која омогућавају савремени приступ у реализацији наставе, средства за реализацију програма физичког васпитања за млађе разреде. Надамо се да ћемо израдити пројекте у редовном периоду решити ове проблеме.

Настава

Школа задовољава техничке критеријуме за нормално одржавање наставе.

Школа похађа 1050 ученика различитог националног, интелектуалног и социјалног статуса, распоређених у 45 одељења редовне наставе и једно одељење са 8 ученика за децу лако ометену у развоју. За сада постоје оптимални просторни услови за одвијање наставе у једној, дневној смени, у кабинетима општих и специјализованих намена за рад у предметној настави.