ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ ЈЕ ПРИКУПИО, ОБРАДИО И ДОЗВОЛИО ДА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ НЕКАДА РАДИЛИ У НАШОЈ ШКОЛИ БУДУ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ НАШЕ ШКОЛЕ. ХВАЛА!

КСЕНИЈА НЕДЕЉКОВИЋ, професор историје

КСЕНИЈА НЕДЕЉКОВИЋ је рођена 05. априла 1970. године у Ивањици. Завршила је ОШ ''Милинко Кушић'' и Средњу школу ''Венијамин Маринковић'' у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек историја, дипломирала 1995. године. Радила је у Математичкој гимназији у Београду а затим у ОШ ''Ђура Јакшић'' у Београду. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 2000. године. Преминула је 22. маја 2021. године у Београду. Сахрањена је на Градском гробљу у Ивањици.

ГОРДАНА ТОТОВИЋ, професор француског језика

ГОРДАНА ТОТОВИЋ је рођена 02. јула 1954. године у Ивањици. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за француски језик и књижевност. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици радила у периоду од 1982. године све до свог одласка у пензију - 23. јула 2014. године. Преминула је 25. децембра 2020. године.

МИЛАДИН ВУЈИСИЋ, наставник ликовне културе

МИЛАДИН ВУЈИСИЋ је рођен 31. маја 1954. године у Јабуци, Република Црна Гора. Основну школу и гимназију завршио у Беранама, а своја ликовна и педагошка знања стицао у Никшићу, Сарајеву, Загребу и Београду. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1986. године све до одласка у пензију 2019. године.

ОЛГИЦА ВУЈИСИЋ, наставник српског језика

ОЛГИЦА ВУЈИСИЋ је рођена 19. децембра 1954. године у Беранселу, Република Црна Гора. Завршила Вишу педагошку школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1986. године до 2001. године. Претходно је радила у Босни и Херцеговини. Преминула је 12. марта 2001. године. 

ЈАСМИНКА ЗЛАТКОВИЋ, наставник биологије

ЈАСМИНКА (дев. Кривокућа) ЗЛАТКОВИЋ је рођена 15. јула 1952. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1. септембра 1975. године све до свог одласка у пензију 2018. године.

ЈОВИЦА ЗЛАТКОВИЋ, наставник физичког васпитања

ЈОВИЦА ЗЛАТКОВИЋ је рођен 20. јануара 1950. године у Росомачу, општина Пирот. Вишу педагошку школу је завршио у Нишу (1971). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1972. године до 2011. године. У пензију је отишао 30. децембра 2011. године.

КАТАРИНА КРИВОКУЋА, професор француског језика и књижевности

КАТАРИНА КРИВОКУЋА је рођена 05. априла 1972. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Кушић'' завршила је у родном граду а Гимназију ''Свети Сава'' (културолошко - језички смер) у Пожеги. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за француски језик и књижевност, дипломирала је 1997. године. Звање педагошки саветник стекла 2012. године.  Као представник АФС Интеркултура Србија учесник на међународној конференцији „Спектар образовања“ у Истанбулу (2011). Као стипендиста Француске владе учесник два међународна семинара за професоре француског језика: Вандеја, Француска (јул 2005) и Париз, Француска (јул 2003). Говори четири светска језика. Радила у Техничкој школи у Ивањици (1997 - 2002), у ОШ ''Кирило Савић'' у Црњеву (2007 - 2008) и у ОШ ''Милинко Кушић'' (2008 - 2016). У Гимназији у Ивањици ради од 1997. године на радном месту професора француског језика. 

ЈОВАН ЛЕКОВИЋ, наставник хемије

ЈОВАН ЛЕКОВИЋ је рођен 4. новембра 1956. године у Ђурђевића Тари, општина Пљевља, Република Црна Гора. Основну школу завршио у родном месту, гимназију у Пљевљима, а Педагошку академију у Никшићу, групу: биологија-хемија, 1978. године. Радио у Прњавору код Бањалуке (од 1978), а затим у ОШ ''Живко Џувер'' у Бобову, општина Пљевља, до 1987. године. У ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву, општина Ивањица, радио од 1987. године до 2002. године а потом прелази у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици и ту остаје све до свог одласка у пензију 2019. године.

МИЛОРАД МАЏАРЕВИЋ, наставник математике

МИЛОРАД МАЏАРЕВИЋ је рођен 27. септембра 1954. године. Дипломирао на Вишој педагошкој школи у Приштини 1983. године. Од 1983. године радио у ОШ ,,Милинко Кушић’’ у Ивањици а потом у ОШ ,,Вучић Величковић’’ у Међуречју (1986-1988). Од 1. септембра 1988. године па све до свог одласка у пензију 2019. године радио у ОШ ,,Милинко Кушић’’ у Ивањици.

ВЕРА МИЛОВАНОВИЋ, професор разредне наставе

ВЕРА МИЛОВАНОВИЋ је рођена 4. јануара 1963. године у Ужицу. У родном граду завршила Основну школу ''Андрија Ђуровић'', Педагошку академију, смер: образовање наставника разредне наставе (1983) и Учитељски факултет (2005). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1983. године, прво у издвојеном одељењу у Рашчићима (1983 - 2009) а потом у матичној школи. Преминула је 16. маја 2019. године.

МИЛАНКО ПАУНОВИЋ, наставник математике

МИЛАНКО ПАУНОВИћ је рођен 4. јануара 1953. године у Буковику, општина Нова Варош. Основну и средњу школу завршио у Новој Вароши, а Вишу педагошку, група: математика, у Ужицу. Радио у основној школи у Сребренику код Тузле, основној школи у Новој Вароши, основној школи у Радоини, Основној школи ''Мићо Матовић'' у Катићима као и у Образовном центру у Ивањици. У пензију је отишао 2018. године.

МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ, професор техничког образовања

МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ је рођен 15. маја 1958. године у Дубрави, општина Ивањица. Завршио је Педагошко технички факултет у Чачку 1982. године. Радио је у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима у периоду од 1982. године до 1984. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1984. године до 2000. године. Потом прелази у ивањички Дечији вртић где ради на месту директора у периоду од 2000. до 2005. године. Од 2005. године је директор ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима.

ЂУРЂА ПОПОВИЋ, професор физичког васпитања

ЂУРЂА ПОПОВИЋ је рођена 27. септембра 1953. године у Пелагићеву, Република Српска. Основну школу ''Моше Пијаде'' и Гимназију ''Владимир Назор'' завршила у Жупањи, Република Хрватска, а Факултет физичког васпитања у Београду. Годину дана радила у Гимназији ''Владимир Назор'' у Жупањи. У Дечјем вртићу ''Добрила Стамболић'' у Ивањици радила пет месеци. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1982. године све до свог одласка у пензију 2018. године.

ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ, наставник физичког васпитања

ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ је рођен 20. марта 1953. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршио у родном граду, а Вишу педагошку школу у Београду. Радио у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама (1975), ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју (1976-1978) и у Образовном центру у Ивањици (1976-1978). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1978. године па све до свог одласка у пензију 2019. године.

НЕВЕНКА РАДОСАВЉЕВИЋ, наставник музичког васпитања

НЕВЕНКА РАДОСАВЉЕВИЋ је рођена 24. априла 1948. године у Петковици, општина Шабац. Вишу педагошку школу је завршила у Зрењанину 1974. године. На месту наставника разредне наставе радила у ОШ ''Светозар Марковић'' у Сјеници две године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1975. године до 1997. године. Потом је прешла у ОШ ''Кирило Савић'' одакле је отишла у пензију 2010. године. 

БИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ, професор разредне наставе

БИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ је рођена 17. децембра 1964. године у Комадинама, општина Ивањица. Педагошку академију (1985) и Учитељски факултет (2005) је завршила у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1985. године до 1997. године, најпре у тадашњем издвојеном одељењу наше школе у Осоници (од 04. октобра 1985. године до 11. јуна 1989. године), а потом у матичној школи. Прешла у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.

ВЕЛИМИР МИКАРИЋ, наставник физичког васпитања

ВЕЛИМИР МИКАРИЋ је рођен 1. марта 1952. године у Пожеги. Радио је у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама у периоду од 1972. године до 1977. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1977. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишао 2013. године.

СНЕЖАНА МИКАРИЋ, наставник физичког васпитања

СНЕЖАНА МИКАРИЋ је рођена 15. фебруара 1952. године у Крагујевцу. Завршила је Вишу педагошку школу, смер: физичко и здравствено васпитање, у Београду 1973. године. Радила је у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама 1975. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1974. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 2010. године.

ДРАГОСЛАВ РАДОЈЕВИЋ, професор физичког васпитања

ДРАГОСЛАВ РАДОЈЕВИЋ је рођен 30. новембра 1958. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1986. године до 2006. године када је прешао у ОШ ''Кирило Савић'' где и сада ради.

МИЛАН КОЏОПЕЉИЋ, наставник математике

МИЛАН КОЏОПЕЉИЋ је рођен 22. децембра 1961. године у Свештици, општина Ивањица. Радио је у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима у периоду од 1987. године до 2002. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1988. године до 1992. године, па са прекидима до 2008. године, када је прешао у ОШ ''Кирило Савић'' где и сада ради.

ДРАГОЉУБ СИМЕУНОВИЋ, професор техничког и информатичког образовања

ДРАГОЉУБ СИМЕУНОВИЋ је рођен 8. јуна 1955. године у Ивањици. Основну школу завршио у Приликама, гимназију у Ивањици, а Машински факултет у Београду. На Техничком факултету у Чачку завршио мастер академске студије (мастер професор технике и информатике). Радио у предузећу ''Шпик'' Ивањица (1982-1988), Техничкој школи у Ивањици (1988-1994) и предузећу ''Ристић'' д.о.о (1994-2012). Од 2012. године је радио у ОШ ''Милинко Кушић'' све до свог одласка у пензију 2020. године.

НЕЏМИЈА ЧУБРИЋ, наставник музичке културе

НЕЏМИЈА ЧУБРИЋ је рођена 1. октобра 1950. године у Приштини, где је завршила основну и средњу музичку школу. Дипломирала на Педагошкој академији у Скопљу (1975). Радни век започела у Новом Селу, недалеко од Приштине. По доласку у Ивањицу, радила је четири године у средњој школи, а од 1984. године у ОШ ''Милинко Кушић'' све до свог одласка у пензију.

НАДА МИЛЕТИЋ, професор енглеског језика

НАДА МИЛЕТИЋ је рођена 30. јануара 1952. године у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1994. године па све до свог одласка у пензију, 30. септембра 2013. године.

ДУШКО МИЛЕТИЋ, наставник енглеског језика

ДУШКО МИЛЕТИЋ је рођен 25. јула 1950. године у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио школске 1996 / 1997. године, а потом прелази у ОШ ''Кирило Савић''. Преминуо 29. октобра 2002. године.

МИЛКА ПЕТРОВИЋ, професор српског језика и књижевности
МИЛКА ПЕТРОВИЋ је рођена
СЛОВЕНКА МАРИЋ, наставник српског језика

СЛОВЕНКА МАРИЋ је рођена 11. марта 1948. године у Љубишу. Завршила Вишу педагошку школу у Ужицу (1970). Радила у ОШ ''Добривоје Чкоњевић'' у Штиткову (1970 / 1971), потом је петнаест година радила у ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима - у Средњој Реци у периоду од 1971. године до 1976. године, а потом у матичној школи, где је две године била директор школе. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1986. године до 2010. године, прво као наставник српског језика (до 1990), потом као библиотекар (до 2002), и на крају, до свог одласка у пензију, предавала je српски језик. У пензију је отишла 10. марта 2010. године.

СНЕЖАНА КОЛАРЕВИЋ, наставник разредне наставе
СНЕЖАНА КОЛАРЕВИЋ је рођена 01. фебруара 1959. године у Ужицу. Радила је у школама у селима Вучак и Ковиље у периоду од 1981. године до 1998. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1998. године до 2007. године на месту наставника енглеског језика. Прешла у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
МУШЕРЕФА АРНАУТ, наставник српског језика
МУШЕРЕФА АРНАУТ је рођена 4. октобра 1945. године у Љубушком, Република Босна и Херцеговина. Вишу педагошку школу завршила у Мостару 1964. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1965. године па све до свог одласка у пензију 20. фебруара 2004. године.
БРАНКА БОГДАНОВИЋ, наставник разредне наставе

БРАНКА БОГДАНОВИЋ је рођена 5. априла 1949. године у Заглавку, општина Бајина Башта. Учитељску школу (1969) и Педагошку академију (1980), васпитачки смер, завршила у Ужицу. Радила је дванаест година у школама општине Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1981. године па све до свог одласка у пензију, 2006. године. 

ЉУБИША БОГДАНОВИЋ, наставник математике

ЉУБИША БОГДАНОВИЋ је рођен 3. августа 1948. године у Сивчини, општина Ивањица. Завршио Вишу педагошку школу у Ужицу, смер: математика, 1971. године. Радио у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (1969 - 1981). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1981. године па све до 7. септембра 2009. године, када је отишао у пензију. Помоћник директора је био од 1988. године до 1991. године.

ВЕРА БОШКОВИЋ, наставник разредне наставе

ВЕРА БОШКОВИЋ је рођена 15. марта 1950. године у Пресеци под Мучњем, општина Ивањица. Учитељску школу завршила у Крагујевцу (1970) и Педагошку академију у Ужицу (1978). Радила у основним школама у Мочиоцима (1970 - 1980), Лукама (1980 - 1988) и Ивањици (1988 - 2006). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1980. године до 2006. године. Од 2003. године је предавала Грађанско васпитање. У пензију отишла 30. априла 2006. године.

ДРАГАН БОШКОВИЋ, наставник разредне наставе

ДРАГАН БОШКОВИЋ је рођен 18. маја 1950. године у Осоници, општина Ивањица. Завршио Учитељску школу (1971) и Педагошку академију (1978) у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1972. године (у селу Луке) и од 1980. године до 2013. године - најпре у селу Луке (1980 - 1988) а потом у матичној школи. У пензију је отишао 30. августа 2013. године.

БРАНКА АНИЧИЋ, наставник разредне наставе
БРАНКА АНИЧИЋ је рођена 8. јануара 1948. године у Горњој Добрињи, општина Пожега. Завршила Учитељску школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' радила у периоду од 1972. године до 1997. године. Потом прелази у ОШ ''Кирило Савић'' 1997. године. У пензију је отишла 30. септембра 2008. године. Преминула је 25. децембра 2008. године. 
МИЛИЈАН АНИЧИЋ, наставник математике
МИЛИЈАН АНИЧИЋ је рођен 12. децембра 1946. године у Пресеци под Мучњем, општина Ивањица. Вишу педагошку школу завршио у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1970. године до 1997. године. Потом прелази у ОШ ''Кирило Савић''. Преминуо 21. априла 2008. године. 
МИЉА ТОШОВИЋ, наставник математике

МИЉА ТОШОВИЋ је рођена 1. септембра 1945. године у Куманици, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' радила у периоду од 1972. године до 1997. године. У ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју радила у периоду од 1973. године до 1976. године. У ОШ ''Кирило Савић'' радила у периоду од 1997. године па све до свог одласка у пензију, 9. децембра 2003. године. Преминула 13. августа 2016. године. 
СЛАВИЦА ДРАМИЋАНИН, наставник разредне наставе
СЛАВИЦА ДРАМИЋАНИН је рођена 6. јануара 1965. године у Лиси, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1985. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
ЈОРДАН ЗЛАТИЋ, професор географије
ЈОРДАН ЗЛАТИЋ је рођен 2. октобра 1961. године у Врмбајама, општина Ивањица. Дипломирао на Географском факултету Универзитета у Београду. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1987. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
КАТАРИНА ВУЛОВИЋ, наставник ликовне културе
КАТАРИНА ВУЛОВИЋ је рођена 7. новембра 1947. године у Лиси, општина Ивањица. Основну школу је завршила у Ивањици, Учитељску школу у Ужицу (1967), а Педагошку академију, смер ликовно образовање, у Београду (1971). Радила је као учитељица у Комадинама (1967 - 1972) и као наставник у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју (1972 - 1978). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1978. године до 2008. године. У пензију је отишла 31. августа 2008. године.
ЉУБИША ГОЈКОВИЋ, наставник разредне наставе
ЉУБИША ГОЈКОВИЋ је рођен 25. августа 1948. године у Бруснику, општина Ивањица. Педагошку академију је завршио у Вршцу. Радио је у Новој Вароши, Пријепољу, Новом Пазару и Бруснику. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1988. године до 2013. године, најпре у Лукама, а потом у матичној школи. У пензију је отишао 30. септембра 2013. године. Преминуо је 5. октобра 2016. године.
СТАНИМИРКА ГОЈКОВИЋ, наставник разредне наставе
СТАНИМИРКА ГОЈКОВИЋ је рођена 11. јуна 1946. године у Рајковићу, општина Нови Пазар. Учитељску школу је завршила у Новом Пазару (1967) а Педагошку академију у Светозареву (1976). Радила у Бруснику, Вионици и Лукама. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1988. године до 2005. године, када је отишла у пензију.
ВИДОЈЕ ЂОКИЋ, наставник разредне наставе
ВИДОЈЕ ЂОКИЋ је рођен 16. септембра 1944. године у Косовици, општина Ивањица. Учитељску школу је завршио у Ужицу (1966). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1982. године до 1997. године, најпре у Осоници (школске 1982 / 1983), потом у Буковици (1983 - 1985) а затим и у матичној школи (1985 - 1997). Пре тога је радио у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву и Секретаријату за народну одбрану у Ивањици. У пензију је отишао 2008. године.
НЕВЕНКА ЗЛАТИЋ, наставник разредне наставе
НЕВЕНКА ЗЛАТИЋ је рођена 24. априла 1945. године у Понорцу код Карловца. Учитељску школу је завршила у Сремским Карловцима (1966) а Педагошку академију у Ужицу (1976). Радила је у издвојеним одељењима ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Бруснику, Остатији и Придворици у периоду од 1966. године до 1977. године а потом у селу Лиса (1977 - 1982). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1977. године до 2001. године. У пензију је отишла 31. августа 2001. године. Преминула је 16. јануара 2008. године.
ЗЛАТКО ЈАНКОВИЋ, професор математике
ЗЛАТКО ЈАНКОВИЋ је рођен 15. априла 1985. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 8. децембра 2008. године до 31. августа 2015. године. Потом прелази на место професора математике у ОШ ''Кирило Савић'' у Црњеву и у Гимназију у Ивањици.
НАДА ЈОВАНОВИЋ, наставник српског језика
НАДА ЈОВАНОВИЋ је рођена 16. септембра 1949. године у Виљуши, општина Чачак. Учитељску и Вишу педагошку школу је завршила у Ужицу. Радила је у Братљеву као секретар школе и у Кушићима као наставник српског језика. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1981. године до 2013. године. У пензију је отишла 19. августа 2013. године.
ДУЊА ЛУГИЋ БЕШЕВИЋ, професор енглеског језика и књижевности
ДУЊА ЛУГИЋ БЕШЕВИЋ је рођена 1988. године у Ужицу. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енглески језик и књижевност, дипломирала 2011. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 2011. године до 2019. године. Ради у Гимназији у Ивањици на радном месту професора енглеског језика.
ГОРДАНА КАРАКЛАЈИЋ, наставник разредне наставе
ГОРДАНА КАРАКЛАЈИЋ је рођена 27. фебруара 1937. године у Ивањици. Учитељску школу (1957) и Педагошку академију (1977) завршила у Ужицу. Радила је у Остатији школске 1957 / 1958. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1960. године до 1996. године. У пензију отишла 31. августа 1996. године. Преминула је 15. јула 2016. године.
СРЕМКА КОВАЧЕВИЋ, наставник хемије
СРЕМКА КОВАЧЕВИЋ је рођена 12. децембра 1953. године у Рупељеву, општина Пожега. У ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама је радила од 1995. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1977. године до 2012. године. У пензију је отишла 31. августа 2012. године.
ЈУЛИЈАНА ТОМИЋ, професор хемије
ЈУЛИЈАНА ТОМИЋ је рођена 20. децембра 1955. године у Ковину. Дипломирала на Природно - математичком факултету Универзитета у Новом Саду - одсек хемија. Радила у Школском центру ''Бранко Радичевић'' у Ковину (1981), Средњој школи ''Венијамин Маринковић'' у Ивањици (1987 - 1988) и ОШ ''Кирило Савић'' (од 1997). У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1988. године. У пензију је отишла 20. децембра 2020. године.
ГОРДАНА МАКСИМОВИЋ, наставник српског језика

ГОРДАНА МАКСИМОВИЋ је рођена 10. јануара 1950. године у Даићима, општина Ивањица. Основну школу је завршила у Девићима, гимназију у Ивањици, а Вишу педагошку школу у Београду. Радила је у ОШ ''Владимир Назор'' у Модричи (Република Босна и Херцеговина) - издвојено одељење у Гаревцу, потом у ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима у периоду од 1974. године до 1980. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1980. године па све до свог одласка у пензију 26. децембра 2014. године.

ДРАГАНА МАРИЧИЋ, професор географије

ДРАГАНА МАРИЧИЋ је рођена 15. фебруара 1972. године у Ивањици. Основну школу је завршила у родном граду а средњу школу у Ужицу. Дипломирала на Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за географију. Радила у Основној школи ''Мајор Илић'' у Кушићима, ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву, Техничкој школи у Ивањици и у Основној школи ''Милинко Кушић''. Потом прелази у Гимназију у Ивањици, где и сада ради.

ЉУБИЦА ПАЛИБРК, наставник историје
ЉУБИЦА ПАЛИБРК је рођена 9. јануара 1940. године у Ивањици. Завршила Вишу педагошку школу у Београду (1963). Радила је у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама (1961 - 1963). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1963. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2001. године.
ЖИВАДИНКА ПРОТИЋ, наставник биологије
ЖИВАДИНКА ПРОТИЋ је рођена 8. септембра 1953. године у Пружатовцу, општина Младеновац. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1977. године па све до свог одласка у пензију, 22. децембра 2014. године.
АНТОНИЈЕ РАДУЛОВИЋ, наставник математике
АНТОНИЈЕ РАДУЛОВИЋ је рођен 5. новембра 1936. године у Шушурама, општина Сјеница. Вишу педагошку школу је завршио у Крагујевцу (1971). Радио у Вучаку као учитељ (1960 - 1962) и у Ковиљу (1962 - 1965). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1965. године па све до свог одласка у пензију, 24. децембра 2001. године.
МИРОЉУБ БАЛШИЋ, наставник техничког образовања
МИРОЉУБ БАЛШИЋ је рођен 18. фебруара 1947. године у Бистрици, Република Црна Гора. Завршио Вишу педагошку школу. Једну годину је радио у основној школи у Штиткову. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1971. године па све до свог одласка у пензију 7. маја 2012. године. Преминуо је 9. новембра 2014. године у Ивањици, где је и сахрањен. 
ЗОРИЦА БОГИЋЕВИЋ, наставник физике
ЗОРИЦА БОГИЋЕВИЋ је рођена 9. августа 1938. године у Међуречју, општина Ивањица. Вишу педагошку школу је завршила у Сарајеву, групу за физику и техничко образовање, 1962. године. Радила је у Народном одбору Општине Ивањица у периоду од 1957. године до 1961. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1. септембра 1961. године па све до свог одласка у пензију, 30. септембра 1997. године. 
ЛЕПА РАЦИЋ, наставник разредне наставе
ЛЕПА РАЦИЋ је рођена 17. новембра 1947. године у Ступчевићима, општина Ариље. Учитељску школу (1968) и Педагошку академију (1976) завршила у Ужицу. Радила у ОШ ''Мајор Илић'' Кушићи, у издвојеном одељењу у Равној Гори (1968 - 1970), у Будожељи (1970 - 1971) и у Лукама (1971 - 1974). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1970. године па све до свог одласка у пензију, 2005. године. 
МИЛАН РАЦИЋ, наставник географије
МИЛАН РАЦИЋ је рођен 17. јула 1944. године у Деретину, општина Ивањица. Вишу педагошку школу, смер: географија - историја, завршио у Београду 1965. године. Радио је у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима у периоду од 1965. године до 1970. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1970. године па све до свог одласка у пензију, 23. септембра 2005. године. 
МИРА СЕКУЛИЋ, наставник физике
МИРА СЕКУЛИЋ је рођена 11. јула 1952. године у Медовинама, општина Ивањица. Радила је у Приликама у периоду од 1977. године до 1986. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1986. године па све до свог одласка у пензију 16. јула 2014. године. 
ДРАГИША СПАСОВИЋ, наставник разредне наставе
ДРАГИША СПАСОВИЋ је рођен 4. јуна 1941. године у Васиљевићима, општина Ивањица. Учитељску школу завршио у Новом Пазару 1962. године и Педагошку академију у Ужицу 1977. године. Радио је у Ковиљу у периоду од 1962. године до 1975. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1975. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2003. године. Преминуо је 18. октобра 2016. године. 
ЛАЛИЦА СПАСОВИЋ, наставник разредне наставе
ЛАЛИЦА СПАСОВИЋ је рођена 6. августа 1946. године у Ботуњи, општина Крагујевац. Радила је у Вучаку (1967), а потом у Глеђици, Братљеву и Осоници у периоду од 1978. године до 1983. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1978. године па све до одласка у инвалидску пензију, 27. фебруара 1990. године. 
МИЛОМИР СТАНИЋ, наставник математике
МИЛОМИР СТАНИЋ је рођен 26. јула 1946. године у Београду. Учитељску школу је завршио у Ужицу (1966) као и Вишу педагошку школу, група: математика, 1972. године. На месту наставника разредне наставе радио у Маскови у периоду од 1966. године до 1968. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1973. године па све до свог одласка у пензију 31. августа 2011. године. 
МИЛИЦА ТАНКОСИЋ, наставник разредне наставе
МИЛИЦА ТАНКОСИЋ је рођена 30. априла 1944. године у Мургашу, општина Уб. Учитељску школу завршила у Убу 1965. године. Радила је у околини Љубовије, Прибоја, у Старом Селу, и у Будожељи. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1972. године па све до свог одласка у пензију 4. септембра 1998. године. Преминула је 13. новембра 2004. године. 
МИЛИВОЈЕ ТРНАВАЦ, професор српског језика
МИЛИВОЈЕ ТРНАВАЦ је рођен 4. новембра 1943. године у Гојној Гори, општина Горњи Милановац. Вишу педагошку школу, групу за српскохрватски језик и југословенску књижевности, завршио у Крагујевцу 1965. године а Филолошки факултет Универзитета у Београду 1998. године. Радио је у ОШ ''Руди Чајевец'' Шипраге код Котор Вароши (1965-1967) и у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (1967-1971). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1971. године до 1995. године. 
РАДМИЛА ТРНАВАЦ, наставник разредне наставе
РАДМИЛА ТРНАВАЦ је рођена 11. октобра 1944. године у Ивањици. Учитељску школу је завршила у Ужицу, а Педагошку академију у Крушевцу (1977). Радила је у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима (1964-1967) и у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (1967-1974). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1974. године, најпре у издвојеним одељењима у Лукама и Лиси до 1977. године, а потом у матичној школи, све до свог одласка у пензију, 31. децембра 1999. године. 
МИЉА БЕШЕВИЋ, наставник разредне наставе

 МИЉА БЕШЕВИЋ је рођена 6. фебруара 1949. године у Будожељи, општина Ивањица. Учитељску школу је завршила у Бањој Луци 1969. години. Радила је у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју (1972) и у ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'', издвојено одељење у Бруснику, у периоду од 1974. године до 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1972. године, најпре у издвојеном одељењу у Лиси, потом у Лукама (1978-1983) а онда у матичној школи до 1997. године. Потом прелази у ОШ ''Кирило Савић'' где је радила све до свог одласка у пензију, 31. августа 2012. године. 

БЛАГОМИРКА ПАЛИБРК, наставник разредне наставе
БЛАГОМИРКА ПАЛИБРК је рођена 15. маја 1953. године у Коритнику, општина Ивањица. Учитељску школу је завршила у Новом Пазару 1972. године. Радила је у Средњој Реци у периоду од 1972. године до 1976. године, у Косовици у периоду од 1976. године до 1980. године а потом у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју од 1980. године до 1987. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1987. године па све до свог одласка у пензију, 12. септембра 2011. године.
БРАНКО ЋУРЧИЋ, наставник историје

БРАНКО ЋУРЧИЋ је рођен 16. августа 1936. године у Ивањици. Вишу педагошку школу, групу за историју и географију, завршио у Београду 1960. године. Радио је у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима у периоду од 1960. године до 1964. године, у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама у периоду од 1964. године до 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1978. године па све до свог одласка у пензију, 16. августа 2001. године. Помоћник директора је био у периоду од 1992. године до 2001. године. 

МИЛИЦА ЋУРЧИЋ, наставник српског језика

МИЛИЦА ЋУРЧИЋ је рођена 23. јуна 1943. године у Врњцима, општина Врњачка Бања. Вишу педагошку школу, групу за српскохрватски језик и југословенску књижевност, завршила у Крагујевцу 1966. године. Радила је у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (1965-1966) и у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама у периоду од 1966. године до 1975. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1975. године па све до свог одласка у пензију 31. августа 2005. године. 

ЖИВКА ДМИТРИЋ, наставник физике
ЖИВКА ДМИТРИЋ је рођена 7. марта 1945. године у Азањи, општина Смедеревска Паланка. Вишу педагошку школу, групу за физику и хемију, је завршила у Приштини 1971. године. Радила је у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву у периоду од 1967. године до 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1978. године па све до свог одласка у пензију, 24. децембра 2001. године. 
МИХАИЛО ВУЧЕТИЋ, наставник музичке културе
МИХАИЛО ВУЧЕТИЋ је рођен 20. маја 1938. године у Лиси, општина Ивањица. Учитељску школу је завршио у Ужицу 1959. године а Вишу педагошку школу у Сарајеву 1962. године. Радио је у основној школи у Устиколини код Фоче (1959-1960). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1963. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2002. године. 
ЗАГОРКА ПЕТРОВИЋ, наставник српског језика

ЗАГОРКА ПЕТРОВИЋ је рођена 20. септембра 1935. године у Свештици, општина Ивањица. Основну школу и нижу гимназију завршила у Ивањици 1948. године, Учитељску школу (1952) и Вишу педагошку школу (1968) у Ужицу. На месту наставника разредне наставе радила у Куманици (1952-1954), Опаљенику (1954-1955), Братљеву (1955-1961) и Трешњевици, општина Ариље (1961-1962). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1962. године па све до свог одласка у пензију, 30. септембра 1992. године. Преминула је 9. јула 2002. године.

НЕГОСАВА БЕШЕВИЋ, наставник физике
НЕГОСАВА БЕШЕВИЋ је рођена 8. маја 1933. године у Пироту. Гимназију је завршила у родном месту, а Вишу педагошку школу у Београду. Прво је службовала у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву (1954-1956), потом у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју (1956-1973). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1973. године па све до свог одласка у пензију, 30. августа 1990. године. 
ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ, наставник биологије
ЉИЉАНА ВУЧИЋЕВИЋ је рођена 22. октобра 1938. године у Оребићу, Република Хрватска. Вишу педагошку школу је завршила 1965. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1965. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2003. године. 
ДЕСАНКА СТЕФАНОВИЋ, наставник разредне наставе
ДЕСАНКА СТЕФАНОВИЋ је рођена 28. марта 1934. године у Рупељеву, општина Пожега. Учитељску школу је завршила у Ужицу 1951. године. Радила је у Вионици школске 1951 / 1952. године и у Церови у периоду 1952. године до 1957. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1957. године па све до свог одласка у пензију, 23. октобра 1987. године. 
МИЛИЋ СТЕФАНОВИЋ, наставник разредне наставе
МИЛИЋ СТЕФАНОВИЋ је рођен 18. јануара 1924. године у Семедражу, општина Горњи Милановац. Учитељску школу је завршио у Ужицу 1946. године. У Вионици радио школске 1951 / 1952. године и у Церови у периоду од 1952. године до 1957. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1957. године па све до свог одласка у пензију, 7. јануару 1986. године. Преминуо 16. априла 1993. године. 
НАТАЛИЈА ШИПЕТИЋ, наставник разредне наставе
НАТАЛИЈА ШИПЕТИЋ је рођена 17. септембра 1943. године у Ивањици. Учитељско - домаћичку школу је завршила у Смедеревској Паланци 1962. године. Учитељску школу је завршила у Бијељини 1969. године а Педагошку академију у Ужицу 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1962. године - најпре у Осоници и Рашчићима (1962-1965), потом у Лукама (1965-1970) а онда и у матичној школи све до свог одласка у пензију 30. јуна 1997. године. 
ВОЈИМИРКА ЦУКАВАЦ, наставник разредне наставе
ВОЈИМИРКА ЦУКАВАЦ је рођена 21. децембра 1935. године у Миланџи, општина Ивањица. Учитељску школу је завршила у Убу 1956. године а Педагошку академију у Ужицу 1977. године. Радила је у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима у периоду од 1956. године до 1972. године, како у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима у Мочиоцима (1957/1958) и брезовачкој Равној Гори у периоду од 1958. године до 1963. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1972. године, најпре у Рашчићима (до 1979), а потом у матичној школи све до свог одласка у пензију, 31. августа 1995. гдине. 
ДАРИНКА МИХАЉИНАЦ, наставник разредне наставе
ДАРИНКА МИХАЉИНАЦ је рођена 28. јуна 1943. године у Васиљевићима, општина Никшић, Република Црна Гора. Учитељску школу је завршила у Травнику а Вишу педагошку школу у Крушевцу. Радила је у издвојеним одељењима ОШ ''Вучић Величковић'' Међуречје у Косовици (1964-1968) и Куманици (1968-1971), а потом и неколико месеци у Бруснику. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1971. до 1997. године, најпре у Будожељи (1971-1973), потом у Лукама (1973-1974) а онда и у матичној школи у припремној (1974-1984) а онда и у разредној настави. У ОШ ''Кирило Савић'' је прешла 1997. године. У пензију је отишла 10. децембра 1999. године. 
ЈЕЛИСАВЕТА МАРКОВИЋ, наставник биологије
ЈЕЛИСАВЕТА МАРКОВИЋ је рођена 25. марта 1943. године у Годачици, општина Краљево. Вишу педагошку школу је завршила у Крагујевцу 1968. године. Радила је у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1983. године па све до свог одласка у пензију, 30. јуна 1996. године. Преминула је 2014. године. 
МИЛУНКА ЈОВАШЕВИЋ, наставник српског језика
МИЛУНКА ЈОВАШЕВИЋ је рођена 20. јануара 1938. године у Злодовцу, општина Прокупље. Учитељско-домаћичку школу је завршила у Прокупљу 1958. године а Вишу педагошку школу, групу за српскохрватски језик и југословенску књижевност, у Крагујевцу 1963. године. Радила је у Центру за економику домаћинства среза Нови Пазар (1958-1959) и ОШ ''Реља Ковачевић'' у Марковици (1959-1963). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1. децембра 1963. године па све до свог одласка у пензију, 4. септембра 1998. године. 
ДАНИЦА БОЈОВИЋ, наставник математике
ДАНИЦА БОЈОВИЋ је рођена 28. октобра 1951. године у Ступчевићима, општина Ариље. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1982. године до 1997. године, а потом је прешла у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију отишла 2010. године.
ВЕСНА ЗОРАЈА ЗЛАТИЋ, професор руског језика
ВЕСНА ЗОРАЈА ЗЛАТИЋ је рођена 17. новембра 1958. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1983. године до 1997. године, потом је прешла у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради на месту библиотекара у школској библиотеци.
БОГДАНКА - ДАНКА ЂУРИЋ, наставник ликовне културе

БОГДАНКА - ДАНКА ЂУРИЋ је рођена 10. октобра 1939. године у Ивањици. Завршила је Вишу педагошку школу, одсек ликовна уметност, 1967. године у Београду. Радила је у Индустрији тепиха четири године а потом у Образовном центру у Ивањици у периоду од 1965. године до 1981. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1981. године па све до свог одласка у пензију, 30. августа 1996. године.

ЗОРИЦА НАСТИЋ, наставник разредне наставе
ЗОРИЦА НАСТИЋ је рођена 9. септембра 1942. године у Радаљеву, општина Ивањица. Учитељску школу (1963) и Педагошку академију (1976) је завршила у Ужицу. Радила је у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама у периоду од 1963. године до 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1978. године па све до свог одласка у пензију, 4. априла 2003. године.
МИЛАНКО ПАУНОВИЋ, наставник математике
МИЛАНКО ПАУНОВИЋ је рођен 04. јануара 1953. године у Буковику, општина Нова Варош. Основну и средњу угоститељску школу завршио у Новој Вароши, а Вишу педагошку, групу за математику, у Ужицу. Радио у хотелу ''Панорама'' (рецепционер), потом у основној школи у Сребренику, општина Тузла, основној школи у Новој Вароши, основној школи у Радоини, Основној школи ''Мићо Матовић'' у Катићима, Образовном центру у Ивањици као и у ОШ ''Милинко Кушић''.
БРАНКА РАЈКОВИЋ, наставник разредне наставе

БРАНКА РАЈКОВИЋ је рођена 15. маја 1934. године у Јерменовцима, општина Пландиште, Јужнобанатски округ. Учитељску школу је завршила у Крагујевцу. Радила је у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју у периоду од 1957. године до 1978. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1978. године па све до свог одласка у инвалидску пензију, 31. августа 1989. године. Преминула је 23. априла 1991. године.

МИЛЕНА РАЈКОВИЋ, наставник разредне наставе
МИЛЕНА РАЈКОВИЋ је рођена 4. априла 1932. године у Сечој Реци, општина Косјерић. Нижу гимназију похађала у Београду и Ужицу, а Учитељску школу завршила у Ужицу 1952. године. Радила је у Сивчини (1952-1954) и у Лукама (1954-1957). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1957. године па све до свог одласка у пензију, 27. маја 1988. године. Преминула је 2. јуна 2014. године.
РАДЕ РАЈКОВИЋ, наставник разредне наставе
РАДЕ РАЈКОВИЋ је рођен 26. априла 1929. године у Дубрави, општина Ивањица. Завршио је Грађанску школу у Ивањици 1945. године, три разреда Гимназије у Чачку и Учитељску школу у Ужицу 1949. године. Радио је у Доњем Црниљеву (срез подгорски), Сивчини и у Лукама (1954-1957). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1957. године па све до свог одласка у пензију, 29. августа 1984. године. Преминуо је у 1. децембра 2000. године.
ВЛАЈИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, наставник разредне наставе
ВЛАЈИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ је рођен 11. септембра 1921. године у Рибашевини, општина Ужице. Учитељску школу је завршио у Ужицу 1943. године. На месту наставника разредне наставе је радио у Јежевици (1944-1945), Равној Гори јаворској (1945-1946) и Придворици (1946-1956). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1. септембра 1956. године па све до свог одласка у пензију, 7. јануара 1986. године. Преминуо је 2013. године.
МИЛИЈАНА ФИЛИПОВИЋ, наставник разредне наставе

МИЛИЈАНА ФИЛИПОВИЋ је рођена 3. октобра 1923. године у Придворици, општина Ивањица. Школовала се у Битољу, Скопљу и Ужицу (1944). По завршеној учитељској школи почела је да ради у Придворици (јануара 1945), где је остала 11 година. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1956. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1980. године. Преминула је 2015. године.

МИЛАНКА ЂОКОВИЋ, наставник разредне наставе
МИЛАНКА ЂОКОВИЋ је рођена 8. јануара 1945. године у Саранову, општина Рача. Учитељско - домаћичку школу је завршила у Смедеревској Паланци 1964. године а Учитељску школу у Бијељини 1969. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1964. године па све до свог одласка у пензију, 30. маја 1996. године.
РУЖИЦА СПАСОВИЋ, наставник разредне наставе
РУЖИЦА СПАСОВИЋ је рођена 24. новембра 1945. године у Смедеревској Паланци. Учитељско - домаћичку школу је завршила у Смедеревској Паланци 1964. године а Учитељску школу у Бијељини 1970. године. Радила је у ОШ ''Светозар Марковић'' у Ковиљу у периоду од 1964. године до 1976. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1976. године па све до свог одласка у пензију, 31. децембра 1999. године.
СТЕВАН СПАСОВИЋ, наставник разредне наставе
СТЕВАН СПАСОВИЋ је рођен 26. августа 1945. године у Васиљевићима. Учитељску школу је завршио у Крагујевцу 1966. године. Радио је на месту наставника разредне наставе у ОШ ''Светозар Марковић'' у Ковиљу (1968) и у Глеђици (1968-1975). Био је шеф Месне канцеларије у Братљеву (1975-1978). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1978. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2008. године.
МИРЈАНА ЛУКОВИЋ, наставник историје
МИРЈАНА ЛУКОВИЋ је рођена 20. фебруара 1935. године у Лајковцу. Вишу педагошку школу је завршила у Београду 1960. године. Радила је у ивањичком Школском центру у периоду од 1968. године до 1974. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1974. године па све до свог одласка у пензију, 20. фебруара 2000. године.
ДОБРИЛА ЛУГИЋ, наставник српског језика
ДОБРИЛА ЛУГИЋ је рођена 6. маја 1944. године у Крагујевцу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1973. године до 1997. године, потом прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 2009. године.
ЈОВАНКА РИСТИЋ, наставник српског језика
ЈОВАНКА РИСТИЋ је рођена 28. августа 1949. године у Радоињи, општина Нова Варош. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1979. године до 1993. године. Погинула је 18. јула 1993. године у родном месту.
ЗОРАН РИСТИЋ, наставник српског језика
ЗОРАН РИСТИЋ је рођен 7. новембра 1949. године у Рокцима, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1991. године до 1997. године када је прешао у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишао 2014. године.
МИЛОМИРКА ПАЛИБРК, наставник разредне наставе
МИЛОМИРКА ПАЛИБРК је рођена 2. јула 1950. године у Ковачеву, општина Нови Пазар. Учитељску школу је завршила у Новом Пазару, а Педагошку академију у Ужицу. Прво је као учитељица радила у свом родном месту, а потом је прешла у Ивањицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1985. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 2010. године.
ДУШАН БОШКОВИЋ, наставник физичког васпитања
ДУШАН БОШКОВИЋ је рођен 2. јула 1940. године у Чачку. Завршио је вишу стручну школу. Радио је у ОШ ''Милица Павловић'' у Чачку школске 1960 / 1962. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1965. године до 1977. године. Преминуо је 2015. године.
НЕВЕНА БОЖОВИЋ, професор француског језика и књижевности
НЕВЕНА БОЖОВИЋ је рођена 18. јануара 1984. године у Ариљу. Основну и средњу школу је завршила у Ариљу. Дипломирала на Филозофском факултету, на Катедри за француски језик и књижевност, Универзитета у Новом Саду. Радила је у Fille au paire, Montpellier у Француској, затим у Војној установи ''Дедиње'' у Београду, Основној школи ''Милинко Кушић'' као и у Основној школи ''Кирило Савић у Црњеву.
МАРИЈА ЛАЗАРЕВИЋ, професор француског језика и књижевности
МАРИЈА ЛАЗАРЕВИЋ је рођена 04. јула 1981. године у Ужицу. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, на Катедри за француски језик и књижевност, дипломирала је 2006. године. Радила је у Туристичко - угоститељској школи у Чајетини, Медицинској школи у Ужицу, Техничкој школи ''Радоје Љубичић'' у Ужицу, Основној школи ''Милинко Кушић'' и Основној школи ''Кирило Савић'', где и тренутно ради.
ЈЕЗДИМИР ЂУКИЋ, наставник
ЈЕЗДИМИР ЂУКИЋ је рођен 17. јуна 1920. године у Ивањици. Основну школу је завршио у Ивањици (1930), а Учитељску школу у Ужицу (1941). За време рата је био управитељ школе у Кушићима (1943/1944). У Непотпуну гимназију у Ивањици дошао 1954. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1955. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1983. године. Преминуо 13. августа 2010. године.
ВЕРОСЛАВА ЂУКИЋ, наставник хемије
ВЕРОСЛАВА ЂУКИЋ је рођена 27. децембра 1925. године у Сремском Руднику. Педагошку праксу је започела у Сремском Руднику (1947), а потом је наставила у Равној Реци. У Женску занатску школу је дошла 1954. године, а после четири године је прешла у ОШ ''Милинко Кушић'', где је радила од 1958. године па све до свог одласка у пензију, 3. новембра 1980. године.
ДОБРИСЛАВ КЉАЈЕВИЋ, наставник разредне наставе
ДОБРИСЛАВ КЉАЈЕВИЋ је рођен 18. априла 1942. године у Блишкови, општина Бијело Поље, Република Црна Гора. Завршио учитељску школу. Радио је у ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима, у издвојном одељењу у Остатији. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1977. године и од 1982. године до 2001. године, у издвојеном одељењу у Буковици. Преминуо 24. фебруара 2001. године.
МИЛКА КЉАЈЕВИЋ, наставник разредне наставе
МИЛКА КЉАЈЕВИЋ је рођена 13. јануара 1936. године у Стубленици, општина Ваљево. Учитељску школу је завршила у Убу 1957. године. Радила је у школама у Старом Селу, Придворици (19 година) и Девићима (4 године). У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Буковици, радила је 1977. године и од 1981. године па све до свог одласка у пензију, 30. августа 1996. године.
УРОШ СЕКУЛИЋ, наставник разредне наставе
УРОШ СЕКУЛИЋ је рођен 28. априла 1938. године у Сивчини, општина Ивањица. Учитељску школу је завршио у Бањој Луци 1961. године. Радио је у Народном одбору Општине Ивањица (1960-1962), у ОШ ''Веселин Маслеша'' у Подрашници - Мркоњић Град (1962-1963), основним школама у Кушићима и Косовици (1963/1964), Комадинама (1964/1965), Девићима (у издвојеним одељењима у Бруснику, Средњој Реци и Остатији) у периоду од 1965. године до 1982. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1982. године па све до свог одласка у пензију, 31. октобра 1998. године. Признање ''Најдражи учитељ'' добио 1989. године. Преминуо 22. децембра 2009. године.
МИРОСЛАВА СЕКУЛИЋ, наставник разредне наставе
МИРОСЛАВА СЕКУЛИЋ је рођена 5. септембра 1944. године у Црквенцу, општина Свилајнац. Учитељску школу је завршила у Бијељини 1968. године. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеним одељењима у Лиси и у Буковици, радила је од 1982. године па све до свог одласка у пензију, 31. октобра 1999. године.
ОЛИВЕРА ПОПОВИЋ, наставник разредне наставе
ОЛИВЕРА ПОПОВИЋ је рођена 27. маја 1932. године у Београду. Учитељску школу (1951) и Вишу педагошку школу је завршила у Београду. Радила је у Старом Селу (1951-1953), у Глеђици (1953/1954) и у Комадинама (1954/1955). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1955. године па свог одласка у пензију, 31. августа 1989. године. Положила испит за педагошког саветника.
ЉУБИНКА ЛУКОВИЋ, наставник разредне наставе
ЉУБИНКА ЛУКОВИЋ је рођена 30. децембра 1933. године у Свештици, општина Ивањица. Основну школу је завршила у Шумама (1944), нижу гимназију у Ивањици (1948) а Учитељску (1952) и Вишу педагошку школу (1972) у Ужицу. Радила је у Ерчегама (1952-1955), у Братљеву (1955-1957), у Куманици (1957-1960) и Међуречју (1960-1972). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1972. године па све до свог одласка у пензију, 16. марта 1988. године.
ДАНИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ, наставник разредне наставе
ДАНИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ је рођена 11. новембра 1930. године у Ужицу. Учитељску школу је завршила у Ужицу 1949. године. На месту наставника разредне наставе је радила у Ерчегама (1949/1950), затим у Братљеву (1950/1951), у Лукама (1951-1956), у Лиси (1956/1957), у Рашчићима (1957-1969), у Буковици (1969/1970) а потом у матичној школи у Ивањици (1970-1988). У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици је радила од 1962. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1988. године. Преминула је 14. јануара 2004. године.
РАДЕНКО ВУЈОВИЋ, наставник разредне наставе
РАДЕНКО ВУЈОВИЋ је рођен 1. новембра 1947. године у Смиљевцу, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1989. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишао 2006. године.
ЗОРИЦА ВУЈОВИЋ, наставник разредне наставе
ЗОРИЦА ВУЈОВИЋ је рођена 14. јануара 1946. године у Шумама, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1978. године до 1997. године када је прешла у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 22. октобра 2001. године.
МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ, наставник разредне наставе
МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ је рођена 7. марта 1934. године у Славковици, општина Љиг. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1960. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1989. године.
АЛЕКСАНДРА КАЈТЕЗ, наставник биологије
АЛЕКСАНДРА КАЈТЕЗ је рођена 26. септембра 1960. године у Београду. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1984. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 2015. године.
ВЕСНА МИТРОВИЋ, наставник разредне наставе

ВЕСНА МИТРОВИЋ је рођенаБРАНКА РАДОВАНОВИЋ, наставник разредне наставе
БРАНКА РАДОВАНОВИЋ је рођена 20. јуна 1943. године у Пријевору, општина Чачак. Учитељску школу је завршила у Ужицу 1964. године. Радила је у Девићима у периоду од 1964. године до 1979. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1979. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1999. године. Преминула је 2017. године.
ВЕРА МАРКОВИЋ, наставник општетехничког образовања
ВЕРА МАРКОВИЋ је рођена 5. фебруара 1947. године у Батуковцима. Радила је у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1980. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 2009. године. Преминула је 6. фебруара 2009. године.
СЛАВИЦА БОЈОВИЋ, наставник разредне наставе

СЛАВИЦА БОЈОВИЋ је рођена 20. марта 1961. године у Ужицу. Педагошку академију је завршила у Ужицу 1982. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1983. године до 1997. године (најпре у тадашњем издвојеном одељењу наше школе у Лукама а потом и у матичној школи). У ОШ ''Кирило Савић'' је прешла 1997. године и тамо је радила све до своје смрти, 26. септембра 2020. године.

ЗАГОРКА ВУЧЕТИЋ, наставник математике
ЗАГОРКА ВУЧЕТИЋ је рођена 31. јула 1944. године у Гостиљу, општина Чајетина. Вишу педагошку школу је завршила у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1966. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 2006. године.
ЖИВОЈИНКА АНТИЋ, наставник француског језика

ЖИВОЈИНКА АНТИЋ је рођена 14. априла 1948. године у Клисури, општина Бела Паланка. Вишу педагошку школу је завршила у Нишу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1970. године до 1997. године када је прешла у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 27. децембра 2001. године. Преминула је 2016. године.

ВЕСНА СОКИЋ, наставник разредне наставе
ВЕСНА СОКИЋ је рођена 21. новембра 1962. године у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1984. године до 1997. године (најпре у тадашњем издвојеном одељењу наше школе у Осоници). Прешла је у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
ВАЛЕНТИНА НИКОЛИЋ, наставник разредне наставе
ВАЛЕНТИНА НИКОЛИЋ је рођена 17. маја 1967. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1988. године до 1998. године, прво у тадашњем издвојеном одељењу наше школе у Лукама (1988 - 1990), затим као патронажна учитељица у Ивањици (1990 - 1994), потом у издвојеном одељењу наше школе у Буковици (1994 - 1998). У ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради, прешла је 1998. године.
СВЕТЛАНА ПЕРОВИЋ, наставник разредне наставе
СВЕТЛАНА ПЕРОВИЋ је рођена 06. маја 1966. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Лукама, радила је од 1991. године па све до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић'', где и данас ради на месту помоћника директора.
СНЕЖАНА АЛЕКСИЋ, наставник разредне наставе
СНЕЖАНА АЛЕКСИЋ је рођена 01. јануара 1969. године у Ивањици. Педагошку академију је завршила у Ужицу 1989. године. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Осоници, радила је од 1990. године до 1997. године. У издвојеном одељењу у Осоници је радила до 2005. године, када је прешла у матичну школу ОШ ''Кирило Савић'' где и данас ради.
КРИНКА МИХАИЛОВИЋ, наставник разредне наставе
КРИНКА МИХАИЛОВИЋ је рођена 10. фебруара 1945. године у Ивањици. Завршила је Учитељску школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1965. године до 1980. године, најпре у издвојеном одељењу у селу Осоница, а потом је била секретар школе.
СНЕЖАНА АЏИЋ, наставник разредне наставе
СНЕЖАНА АЏИЋ је рођена 30. новембра 1967. године у Ивањици. Педагошку академију је завршила у Ужицу 1988. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1988. године до 1997. године, најпре у издвојеном одељењу у Лукама а потом и у матичној школи. Прешла је у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
ГРАНИЦА ЈЕКИЋ, наставник разредне наставе
ГРАНИЦА ЈЕКИЋ је рођена 07. фебруара 1960. године у Љутићима, општина Пљевља. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1984. године до 1997. године, најпре у тадашњем издвојеном одељењу наше школе у Лукама (1984 - 1988) а потом и у матичној школи. Прешла је у ОШ ''Кирило Савић'', где и сада ради.
МИРЈАНА КОВАЧЕВИЋ, наставник разредне наставе
МИРЈАНА КОВАЧЕВИЋ је рођена 20. фебруара 1965. године у Брезови, општина Ивањица. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1986. године до 1997. године, где је предавала домаћинство (1986 / 1987), потом је радила у разредној настави у Осоници (1987 - 1993) и у матичној школи (1993 - 1997). Прешла је у ОШ ''Кирило Савић'' где и сада ради.
НЕГОСЛАВА ЂИНОВИЋ, наставник разредне наставе
НЕГОСЛАВА ЂИНОВИЋ је рођена 19. августа 1948. године у Лисо Пољу, општина Уб. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1979. године до 1997. године, најпре у Будожељи (1979-1980), затим у Осоници (1980-1983), а потом и у матичној школи у периоду од 1983. године до 1997. године када прелази у ОШ ''Кирило Савић''.
МИЛОРАДА ТЕРЗИЋ, наставник физике
МИЛОРАДА ТЕРЗИЋ је рођена 2. новембра 1952. године у Вапи, општина Сјеница. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1986. године до 1991. године, истовремено радећи и у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. Радила је у школама у Међуречју (1986-2006), Приликама (1995-2015), Катићима (2013-2014) и у ОШ ''Кирило Савић'' у Црњеву од 2006. године до 2015. године, када одлази у пензију.

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search

?>