ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ ЈЕ ПРИКУПИО, ОБРАДИО И ДОЗВОЛИО ДА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ НЕКАДА РАДИЛИ У НАШОЈ ШКОЛИ БУДУ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ НАШЕ ШКОЛЕ. ХВАЛА!

ДРАГОСЛАВ БОШЊАКОВИЋ, дипломирани педагог
ДРАГОСЛАВ ОШЊАКОВИЋ је рођен 15. октобра 1956. године у Ужицу. Педагошку академију је завршио у Ужицу 1978. године а Филозофски факултет у Скопљу, групу за педагогију, 1983. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 1983. године на месту школског педагога. У периоду од 26. јуна 2007. до 26. јуна 2008. године обављао дужност директора Гимназије у Ивањици.
МИЛУН ЗЛАТИЋ, професор технике и технологије

МИЛУН ЗЛАТИЋ је рођен 27. новембра 1956. године у Ерчегама, општина Ивањица. Основну и средњу стручну школу завршио је у Ивањици, а Педагошко - технички факултет у Чачку. Радио је у ОШ ,,Милинко Кушић'' (1983 - 1987), ОШ ,,Светозар Марковић'' у Ковиљу (1987 - 1996), ОШ ,,Милинко Кушић'' (1996 - 2001), у фабрици ,,Јавор'' у Ивањици (2001 - 2008), у ОШ ,,Кирило Савић'' у Ивањици и ОШ ,,Вучић Величковић'' у Међуречју. У ОШ ,,Милинко Кушић'' поново радио од 2008. године па све до свог одласка у пензију новембра 2021. године, 

ГОРДАНА ЈЕРЕМИЋ, професор географије
ГОРДАНА ЈЕРЕМИЋ је рођена 15. априла 1968. године у Ивањици. Основну школу је завршила у Ивањици, Средњу техничку ПТТ школу и Географски факултет у Београду. У ОШ ,,Милинко Кушић'' је радила од 1996. године, у ОШ ,,Кирило Савић'' од 1997. године а у Гимназији у Ивањици од 2015. године. У пензију је отишла 2021. године. 
МИРА МИЛИЋ, наставник физике
МИРА МИЛИЋ је рођена 15. октобра 1950. године у Будожељи, општина Ивањица. Радила је у ивањичкој фабрици ''Шпик''. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1990. године до 1995. године. Потом је прешла у предузеће ''Гомид'' Ивањица. 
ЗЛАТКО ЈАНКОВИЋ, професор математике
ЗЛАТКО ЈАНКОВИЋ је рођен 15. априла 1985. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 8. децембра 2008. године до 31. августа 2015. године. Потом прелази на место професора математике у ОШ ''Кирило Савић'' у Црњеву и у Гимназију у Ивањици.
КАТАРИНА МИЉКОВИЋ, наставник разредне наставе
КАТАРИНА МИЉКОВИЋ је рођена 2. јула 1926. године у Београду. Радила је у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју - у матичној школи као и у издвојеним одељењима у Црвеној Гори и Косовици, потом у Лукама (1974-1978) и у Буковици (1978-1983). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1974. године па све до свог одласка у пензију 31. августа 1983. године. 
РАНКА НИКОДИЈЕВИЋ, наставник разредне наставе
РАНКА НИКОДИЈЕВИЋ је рођена 16. октобра 1962. године у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Осоници, радила је од 1983. године до 1987. године.
ЉУБИНКО МИХАИЛОВИЋ, наставник разредне наставе
ЉУБИНКО МИХАИЛОВИЋ је рођен 9. априла 1936. године у Милочају, општина Краљево. Завршио је Учитељску школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1965. године до 1978. године. Погинуо је 1983. године.
АНКА ИВАНОВИЋ, наставник домаћинства

АНКА ИВАНОВИЋ је рођена 26. октобра 1946. године у Потоку Мусулинском, Огулин, Република Хрватска. Педагошку академију је завршила у Сарајеву 1972. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1974. године до 1977. године.

РАДМИЛА ЈЕРЕМИЋ - РАДУША, стручан наставник разредне наставе

РАДМИЛА ЈЕРЕМИЋ - РАДУША је рођена 5. септембра 1913. године у Придворици, општина Ивањица. Завршила Вишу женску занатску школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1961. године па све до свог одласка у пензију, 31. августа 1974. године.

СЛОБОДАНКА САКОВИЋ, наставник разредне наставе
СЛОБОДАНКА САКОВИЋ је рођена 20. октобра 1946. године у Ратковићу, општина Рековац. Радила је у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима (1981-1985) и у ОШ ''Милинко Кушић'' у периоду од 1985. године до 1988. године.
ЖИВОРАД ТОДОРОВИЋ, наставник српског језика
ЖИВОРАД ТОДОРОВИЋ је рођен 23. октобра 1947. године у Мрсаћу, општина Краљево. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио школске 1991 / 1992. године. Преминуо је 2008. године.

 

МИЛИЈАНКА ЈОВАНОВИЋ, наставник математике
МИЛИЈАНКА ЈОВАНОВИЋ је радила у ОШ ''Милинко Кушић'' у периоду од 1963. године до 1981. године на месту наставника математике.
САША СТАВРЕТОВИЋ, наставник енглеског језика
САША СТАВРЕТОВИЋ је рођен 22. августа 1964. године у Призрену. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1987. године до 1989. године.
ЈЕВТО ПОЛИЋ, наставник историје
ЈЕВТО ПОЛИЋ је рођен 12. децембра 1935. године у Кратову, Република Северна Македонија. Завршио је Вишу педагошку школу. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1962. године па све до своје смрти, 29. децембра 1974. године.

 

БРАНКО РИБАР, наставник физичког васпитања
БРАНКО РИБАР је рођен 19. фебруара 1920. године у Чавлићу, Република Хрватска. Завршио је учитељску школу и једногодишњи фискултурни течај. Радио је у Вионици (1948), Братљеву (1949), ивањичкој Седмолетки (1950), Непотпуној гимназији (1950-1953), Приликама (1953-1956), у ОШ ''Милинко Кушић'' (1956/1957), у Београду (1957/1961) а потом поново у ОШ ''Милинко Кушић'' у периоду од 1961. године до 1971. године. Преминуо је 1974. године.
БРАНИМИР МАРИЋ, наставник енглеског језика
БРАНИМИР МАРИЋ је рођен 12. јануара 1940. године у Андријевици, Република Црна Гора. Вишу педагошку школу је завршио у Сарајеву 1966. године. Радио је у Пионирском културном центру у Подгорици (1973-1974), у ОШ ''Владимир Назор'' у Подгорици (1974), у Гимназији у Чачку (1976-1977), Средњошколском центру у Зворнику (1977-1985), у ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Свилајнцу (1985-1989). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио у периоду од 1989. године па све до своје смрти, 26. јула 1996. године. Сахрањен је у Андријевици.
ЂУРЂЕ МИТРАШИНОВИЋ, наставник географије
ЂУРЂЕ МИТРАШИНОВИЋ је рођен 3. новембра 1914. године у Ивањици. Основну школу (1924) и Нижу гимназију (1929) је завршио у Ивањици, петоразредну Учитељску школу у Ужицу (1935), а практични учитељски испит је положио у Сарајеву 1939. године. Био је управитељ школе у Кушићима (1941), радио у Шумама (1942), а потом у среском начелству до септембра 1942. године када је заточен и интерниран. У логору Митхаузен је био до 2. јануара 1945. године. После рата је радио у Маскови, Кушићима, Приликама и био управитељ школе у Међуречју (1948/1949). У Ивањичкој седмолетки радио 1949. године. Потом радио у Непотпуној гимназији (1950-1955). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радио од 1955. године па све до своје смрти, 26. јануара 1970. године.
ЖИВАНА МИТРАШИНОВИЋ, наставник ликовног васпитања
ЖИВАНА МИТРАШИНОВИЋ је рођена 27. новембра 1923. године у Ваљеву. Завршила је Вишу педагошку школу у Београду (1951). Радила је у ивањичкој Непотпуној гимназији (1951-1955). У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1955. године па све до свог одласка у пензију, 5. септембра 1981. године. Добила је Републичку награду ''25. мај'' (1967) и Орден рада са сребрним венцем (1978).
ЈАСМИНКА АВРАМОВИЋ, наставник српског језика
ЈАСМИНКА АВРАМОВИЋ је рођена 30. августа 1943. године у Гојној Гори, општина Горњи Милановац. Радила је у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила у периоду од 1992. године до 1997. године, а потом је прешла у ОШ ''Кирило Савић''. У пензију је отишла 30. октобра 1998. године. Преминула је 2017. године.
МИЛАНА СПИРИЋ, наставник разредне наставе

МИЛАНА СПИРИЋ је рођена 1. септембра 1952. године у Скорици, општина Ражањ, Нишавски округ. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Осоници, радила је у периоду од 1983. године до 1988. године.

БОРИВОЈЕ СПИРИЋ, наставник разредне наставе

БОРИВОЈЕ СПИРИЋ је рођен 13. марта 1950. године у Горњем Старцу, општина Бујановац, Пчињски округ. Радио у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима. У ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеном одељењу у Осоници, радио је у периоду од 1982. године до 1985. године.

 

КОСАНА ЦВЕЈАНОВ, наставник разредне наставе
КОСАНА ЦВЕЈАНОВ је рођена 28. августа 1930. године у Кушићима, општина Ивањица. Основну школу (1941) и Грађанску школу (1945) завршила је у Ивањици, а Учитељску школу у Ужицу 1949. године. Радила је у Шумама у периоду од 1949. године до 1955. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила од 1955. године до 1958. године, када је отишла у Банатско Село код Кикинде. У Ивањицу се вратила 1961. године када поново почиње да ради у ОШ ''Милинко Кушић'' и ту је остала до свог одласка у пензију, 1. децембра 1989. године.
СЛОБОДАНКА ГРУНЧЕСКА, професор енглеског језика
СЛОБОДАНКА ГРУНЧЕСКА је рођена 23. јула 1947. године у Охриду, Република Северна Македонија. У ОШ ''Милинко Кушић'' је радила школске 1995 / 1996. године.

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search

?>