ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ШКОЛСКЕ 2021 / 2022. ГОДИНЕ


Српски језик и књижевност


Сунчица Бојовић

Сунчица Бојовић

професор српског језика и књижевности

ОШ ,,Милинко Кушић" отворила јој је врата знања и усмерила ка будућој професији - учитељ разредне наставе. Спремајући се за позив учитеља на ПА "Желимир - Жељо Ђурић" у Ужицу расла је љубав према уметности речи - књижевности. По завршетку Педагошке академије уписује Филолошки факултет Универзитета у Приштини, где се упознаје са дивним професорима као и сјајним будућим колегама и добија звање прфесора југословенске књижевности и српског језика. Данас своје ученике поред знања из језика и књижевности, учи и непролазним животним вредностима - истрајности у раду, преданости у послу и учењу које никада не престаје и позитивном ставу према животу. Њене животне максиме су: " Ради увек најбоље што можеш." и "Тек несебичним дељењем знања и доброте, један и један престају да буду два и постају једанаест."

Светлана Пантелић

Светлана Пантелић

професор српског језика и књижевности

Рођена 02. марта 1976. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Кушић'' и гимназију завршила у Ивањици. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за српску књижевност и језик, дипломирала 2002. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2001. године.

Светлана Куч

Светлана Куч

професор српског језика и књижевности

Рођена 20. јануара 1975. године у Ивањици. Основно образовање стекла у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици, матурирала у ивањичкој Гимназији, а дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за српску књижевност и језик са општом књижевношћу. Завршила дипломске академске студије - мастер на студијском програму Српска књижевност и језик са општом књижевношћу стекавши звање академског филолога. Радила у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама. Након завршених студија радила у ОШ ''Мићо Матовић'' Катићи, у издвојеном одељењу у Мочиоцима. Од 2010. године ради у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици. Њен мото је: ''Сутра је нови дан.''

Маријана Маслаковић

Маријана Маслаковић

професор српског језика и књижевности

Рођена 12. маја 1977. године у Ивањици. Основно образовање стекла у ОШ ''Милинко Kушић'', а потом завршила Гимназију у Ивањици. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2000. године на Kатедри за оријенталистику, а затим 2008. године дипломирала и на Филолошко - уметничком факултету Универзитета у Kрагујевцу на Kатедри за српски језик и књижевност. Почела са радом у ивањичкој Гимназији 2001. год. У ОШ ''Милинко Kушић'' радила од 2004 - 2007, затим од 2007 - 2014. у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама. Од 2014. године ради у ОШ ''Милинко Kушић''. Мајка је троје деце, а њен мото је: ''Стрпљење је уметност надања.''

Ана Роговић

Ана Роговић

професор српског језика и књижевности

Рођена 07. октобра 1984. године у Ивањици. У родном граду завршила основну школу и гимназију, а на Филолошком факултету Универзитета у Београду дипломирала на Катедри за српски језик и књижевност. Радила у ОШ ''Мићо Матовић'' у Мочиоцима (од 2010. године), у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју и у Техничкој школи у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2013. године.

Још од средњошколских дана у глави јој тиња Кантов категорички императив: ''Звездано небо нада мном и морални закон у мени!''

Енглески језик (први страни језик)


Јелена Бешевић

Јелена Бешевић

професор енглеског језика

Рођена 20. марта 1977. године у Ивањици. Завршила ОШ ''Милинко Кушић'' и Гимназију у Ивањици. На Филолошком факултету Универзитета у Београду дипломирала 2000. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 11. марта 2002. године. Њен животни мото је: ''Нема немогућих снова!''

Јелена (дев. Станић) Кимчетић

Јелена (дев. Станић) Кимчетић

професор енглеског језика и књижевности

Рођена 11. јула 1981. године. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици, а Филолошки факултет, Катедру за енглески језик и књижевност, у Београду. У Основној школи ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 2005. године.

Ана Милоњић

Ана Милоњић

професор енглеског језика и књижевности

Рођена 26. маја 1983. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енглески језик и књижевност, дипломирала априла 2007. године. Мастер студије из Шекспирологије завршила 2011. године на матичној Катедри Филолошког факултета Универзитета у Београду под менторством проф. др Милице Спремић Кончар. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 01. септембра 2007. године.

Маја В. Тошовић

Маја В. Тошовић

професор енглеског језика и књижевности

Рођена 16. маја 1984. године у Ужицу. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енглески језик и књижевност, дипломирала 2009. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 2009. године.

Драган Милоњић

Драган Милоњић

професор енглеског језика и књижевности

Рођен 1983. године у Кладову. Основну школу, основну музичку школу (одсек хармоника) и гимназију друштвено - језичког смера завршио у Кладову. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енглески језик и књижевност, дипломирао априла 2007. године. При Удружењу научних и стручних преводилаца Србије у Београду стекao звање преводилац / тумач за енглески језик 2008. године. Мастер студије из савремене британске књижевности завршио 2009. године на матичној Катедри Филолошког факултета Универзитета у Београду под менторством проф. др Александре Јовановић. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 01. септембра 2010. године.

Милица Стефановић Поповић

Милица Стефановић Поповић

професор шпанског језика и хиспанских књижевности

Рођена 20. фебруара 1988. године, у Беранама, Република Црна Гора. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за шпански језик и хиспанске књижевности (основне и мастер студије), дипломирала 2011. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од априла 2012. године на радном месту наставника енглеског језика и библиотекара у школској библиотеци.

Француски језик (други страни језик)


Тања Чабаркапа

Тања Чабаркапа

професор француског језика и књижевности

Рођена 02. октобра 1973. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Кушић'' и гимназију завршила у Ивањици. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за француски језик и књижевност. Радила као професор француског и латинског језика у ивањичкој Гимназији у периоду од 1999 - 2013. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од септембра 2013. године.

Снежана Јечменица

Снежана Јечменица

професор француског језика и књижевности

Рођена 15. јануара 1990. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици, основне академске студије првог степена на студијском програму француски језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, као и мастер академске студије другог степена, на студијском програму романистика, на матичном факултету. Од 01. септембра 2016. године запослена у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици.

Весна Равић

Весна Равић

професор француског језика и књижевности

Рођена 05. марта 1972. године у Ужицу. Завршила Филолошки  факултет Универзитета у Београду. Ради као наставник француског језика у СШ „Свети Ахилије“ у Ариљу, ОШ „Сретен Лазаревић“ у Приликама, ОШ „Милинко Кушић“ и Гимназији у Ивањици.

Математика


Гојко Радовић

Гојко Радовић

професор математике

Рођен 04. октобра 1959. године у Коритнику, општина Ивањица. Основну школу и гимназију завршио у Ивањици. Дипломирао на Природно - математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, на Катедри за математику, 1984. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1984. године.

Марина Грујичић

Марина Грујичић

професор математике

Рођена 05. марта 1973. године у Ужицу. Професор математике. Педагошки саветник. Водитељ обуке ''Дигитална учионица''. Поборник целоживотног учења!

Бојана Алексић

Бојана Алексић

професор математике

Рођена 05. октобра 1988. године у Ужицу. Основну школу завршила у родном граду. Матурирала у Политехничкој школи у Крагујевцу 2007. године. Основне и мастер студије математике завршила на Природно - математичком факултету Универзитета у Kрагујевцу. У ОШ "Милинко Kушић" ради од 2015. године

Милан Поповић

Милан Поповић

професор математике

Рођен 12. јануара 1986. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Кушић'' (2001) и гимназију (2005) завршио у родном граду. На Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за математику, дипломирао 2011. године. Радио на месту професора математике у Гимназији и Техничкој школи у Ивањици и у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од септембра 2020. године.

Физика


Верица Спасојевић

Верица Спасојевић

наставник физике

Рођена 1957. године у Беранама, Република Црна Гора. Гимназију, природно - математичког смера, завршила у Беранама а Вишу педагошку академију, одсек физика - техничко образовање, у Никшићу 1983. године. Као апсолвент радила у основној школи у селу код Жабљака. У периоду од 1979 - 1983. године радила као наставник физике и техничког образовања у Братљеву. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1995. године.

Милка Поледица

професор физике

Рођена 1987. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у родном граду. Дипломирала на Физичком факултету Универзитета у Београду на смеру Општа физика 2014. године. Мастер студије - смер Теоријска и експериментална физика. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2014. године.

Хемија


Мирјана Оцокољић

Мирјана Оцокољић

професор хемије

Рођена 08. марта 1977. године у Ивањици. Основну школу завршила у родном граду. Средњу Техничку школу завршила у Чачку као носилац Вукове дипломе. Дипломирала на Природно - математичком факултету Универзитета у Крагујевцу стекавши звање дипломирани хемичар за истраживање и развој. Завршила специјалистичке студије на матичном факултету стекавши звање специјалиста хемијских наука, смер: неорганска хемија. Од 2002 – 2006. године радила у OШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама, у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју и у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима. У периоду од 2006. до 2010. године радила у ''Habit Pharm''-у као стручни сарадник контроле квалитета. У периоду од 2010.  дo 2011. године радила у Акционарском друштву ''Галеника'' у Београду на месту стручног сарадника контроле квалитета. Од 2015. године ради у OШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама, у Техничкој школи у Ивањици, у Гимназији у Ивањици као и у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2019. године.

Биологија


Славица Палибрк

Славица Палибрк

професор биологије

Рођена 05. новембра 1958. године у Гаглову, општина Крушевац. Завршила Природно - математички факултет Универзитета у Крагујевцу, одсек биологија. Радила у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју од 01. септембра 1988. године - са непуним радним временом, а после неколико година наставила рад упоредо у још четири школе: ОШ ''Кирило Савић'' У Ивањици, ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима, Техничкој школи у Ивањици и ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици. Од 2015. године, пун фонд часова остварује у ОШ ''Милинко Кушић''. Њен животни мото је: ''стрпљење, истрајност и упорност''.

Енеса Рамадани

Енеса Рамадани

професор биологије

Рођена 08. маја 1973. године у Гори. Основну школу и гимназију завршила у Сјеници. Дипломирала на Факултету природних наука Универзитета у Приштини и стекла звање дипломирани биолог за заштиту животне средине 2000. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2015. године.

Раде Перуничић

Раде Перуничић

професор биологије

Завршио Природно - матемтички факултет Универзитета у Крагујевцу, одсек биологија. Дипломирао на Катедри за микробиологију. Започео специјалистичке студије на Катедри за екологију. Радно искуство: рад у школи, рад у хотелијерству. Поседује други степен у познавању традиционалне медицине Реики. Знање холандског (Б2 ниво), немачког (А1+ ниво) и енглеског језика.

Ликовна култура


Биљана Рајковић

Биљана Рајковић

наставник ликовне културе

Рођена 1974. године у Ивањици. Основну и средњу школу завршила у родном граду, а дипломирала на Вишој школи за ликовну и примењену уметност у Београду, одсек наставник ликовне културе (2001). У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2001. године.

Аурора Пивљаковић

Аурора Пивљаковић

професор ликовне културе

Рођена 15. фебруара 1992. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Kушић'' завршила у Ивањици, средњу Уметничку школу у Ужицу. Основне и мастер академске студије примењене уметности завршила на Филолошко - уметничком факултету Универзитета у Kрагујевцу. У просвети ради од 2014. године, а у ОШ ''Милинко Кушић'' запослена на месту наставника ликовне културе од 2018. године.

Историја


Милутин Станисавић

Милутин Станисавић

професор историје

На Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек историја, дипломирао 2008. године.

Неђељко Лековић

Неђељко Лековић

професор историје и географије

Рођен 10. јуна 1984. године у Пљевљима, Република Црна Гора. Основну школу завршио у Братљеву (1999), Гимназију у Ивањици (2003), а Филозофски факултет Универзитета Црне Горе у Никшићу (2011), стекавши звање професор историје и географије. Завршио је и курс за професора грађанског васпитања, као и курс за спелеолога. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2012. године.

Радица Чегањац

Радица Чегањац

професор историје

Рођена 03. новембра 1985. године у Ивањици. Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду - одсек историја, и стекла звање дипломирани историчар. Ангажована у Гимназији у Ивањици као наставник историје и изборних предмета. Као наставник историје ангажована од школске 2021 / 2022. и у ОШ „Милинко Кушић“.

Информатика и рачунарство


Владимир Мићић

Владимир Мићић

професор информатике и рачунарства

Рођен 03. фебруара 1977. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршио у Ивањици. Дипломирао на Факултету организационих наука Универзитета у Београду стекавши звање дипломирани инжењер информационих система. Наставио породичну традицију рада у школи почевши са радом 15. октобра 2007. године у ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици. Жели да га ученици и колеге памте пре свега као човека, а тек касније као доброг предавача. Срећно ожењен супругом Сањом, има двоје деце, сина Растка и ћерку Милицу. Његове животне максиме гласе: ''Када неправда постане закон, отпор је твоја дужност!'' и ''Добро чини, доброме се надај!''

 

мр Милоратка Симеуновић

мр Милоратка Симеуновић

професор информатике и рачунарства

Рођена 13. новембра 1976. године у Ивањици. Основну и средњу Техничку школу завршила је у Ивањици. Дипломирала је на Техничком факултету у Чачку. Запослена је у Техничкој школи и ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици. Има осамнаест година радног стажа. Магистрирала је на Универзитету у Крагујевцу - Факултет техничких наука у Чачку стекавши звање магистар техничких наука, смер: Техника и информатика, ужа научна област Информационе технологије. Школске 2019 / 2020. године уписала докторске студије на студијском програму Информационе технологије. Аутор је десет  научних радова на скуповима са међународним учешћем.

Радојица Златић

Радојица Златић

професор информатике и рачунарства

Рођен 15. јануара 1958. године у Братљеву, општина Ивањица. Основну школу завршио у Братљеву, а Педагошко - технички факултет у Чачку. Радио у више школа на територији општине Ивањица и изводио наставу из неколико сродних предмета. Осам година био директор ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. Његов лични мото је: ''Ко хоће - може!''

Техника и технологија / Техничко и информатичко образовање


Милун Златић

Милун Златић

професор техничког образовања

Рођен 27. новембра 1956. у Ерчегама. Основну и средњу стручну школу завршио у Ивањици, а Педагошко - технички факултет у Чачку. Радио у ОШ ''Милинко Кушић'' (1983 - 1987), ОШ ''Светозар Марковић'' у Ковиљу (1987 - 1996), ОШ ''Милинко Кушић'' (1996 - 2001), у фабрици ''Јавор'' у Ивањици (2001 - 2008), у ОШ ''Кирило Савић'' У Ивањици и ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. У ОШ ''Милинко Кушић'' поново ради од 2008. године.

Радојица Златић

Радојица Златић

професор техничког образовања

Рођен 15. јануара 1958. године у Братљеву, општина Ивањица. Основну школу завршио у Братљеву, а Педагошко - технички факултет у Чачку. Радио у више школа на територији општине Ивањица и изводио наставу из неколико сродних предмета. Осам година био директор ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. Његов лични мото је: ''Ко хоће - може!''

Милкица Костић - Златић

Милкица Костић - Златић

професор техничког образовања

Рођена 19. септембра 1972. године у Ужицу. ОШ ''Милинко Кушић'' завршила у Ивањици, а Технички факултет у Чачку. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2008. године. Њен лични мото је: ''Човек радом може постићи све у животу, ако тачно зна шта жели, ако је упоран и верује у себе!''

Зорица Јовићевић

Зорица Јовићевић

професор техничког образовања

Рођена 02. јуна 1982. године у Ивањици. У родном граду завршила основну школу (ОШ ''Милинко Кушић'') и гимназију, а Технички факултет у Чачку. Удата је и мајка троје деце. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2009. године.

Радица Радишић

Радица Радишић

професор техничког образовања

Рођена 28. октобра 1980. године у Ивањици. Основну школу завршила у Kушићима а Гимназију у Ивањици. Дипломирала на Техничком факултету у Чачку, одсек Техника и информатика, смер: професор техничког образовања. У просвети ради од 2003. године.

Физичко и здравствено образовање


Драгољуб Ниџовић

Драгољуб Ниџовић

професор физичког и здравственог васпитања

Рођен 20. децембра 1959. године у Чачку. Дипломирао на Факултету за физичку културу Универзитета у Београду. Радио у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама (1984). У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1986. године.

Бошко Калушевић

Бошко Калушевић

професор физичког и здравственог васпитања

Рођен 18. децембра 1968. године у Ивањици. Дипломирао на Факултету за физичку културу Универзитета у Новом Саду. Истовремено ради и у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици и у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима. Радио као инструктор пливања у школи пливања у Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви ''Анемија'' у Ивањици, као инструктор скијања на Голији и као тренер у Одбојкашком клубу ''Ива'' у Ивањици.

Јадранка Перуничић

Јадранка Перуничић

професор физичког и здравственог васпитања

На породиљском одсуству током школске 2021 / 2022. године

Рођена 27. августа 1988. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. Основне академске студије првог степена, као и мастер академске студије другог степена, завршила на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду стекавши звање мастер професор физичког васпитања и спорта. Удата је и мајка двоје деце. 

Јасмина Мићић

Јасмина Мићић

професор физичког и здравственог васпитања

Рођена 23. фебруара 1989. године у Београду. Основну школу завршила у Ивањици, средњу Медицинску у Ужицу а основне и мастер студије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Звање мастер криминалистике стиче 2020. године одбраном мастер рада на Криминалистичко - полицијском универзитету у Београду. Лиценцирани је реализатор пројекта ''Спорт у школе'' Министарства омладине и спорта Републике Србије, члан је јединице за деловање у ванредним ситуацијама и несрећама Црвеног крста Ивањица и дописник часописа Просветни преглед.

Иван Петровић

професор физичког и здравственог васпитања

Александар Ћурчић

Александар Ћурчић

Професор физичког и здравственог васпитања

Рођен 4. априла 1995. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршио у Ивањици. Факултет физичког васпитања и спорта уписује 2014. године у Новом Саду. Основне академске студије завршава 2019. док годину дана касније завршава мастер студије на истом факултету. Радно искуство започиње као наставник физичког васпитања 2020. године у ОШ ,,Милинко Кушић” у Ивањици.

Музичка култура


Александар Митровић

Александар Митровић

професор музичке културе

Рођен у Ивањици 29. септембра 1990. Основну школу завршио у Ивањици и упоредо похађао Школу основног музичког образовања ''Петар Коњовић'' у Ужицу у трајњу од шест година. Средњу музичку школу ''Стеван Мокрањац'' завршава у Kраљеву 2009. године и исте године уписује Факултет музичке уметности у Скопљу где, 2013. године, дипломира на одсеку клавир. Радно искуство започиње 2013. године у ОШ ''Милинко Kушић'' у Ивањици као наставник музичке културе.

Иван Главинић

Иван Главинић

професор музичке културе

Рођен 26. јануара 1981. године. Похађао ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици, затим ОШ ''Душан Јерковић'' и Музичку школу ''Војислав Лале Стефановић'' у Ужицу. Средњу музичку школу ''Стеван Мокрањац'' и Гимназију завршио у Краљеву. Дипломирао на Факултету уметности, Катедри за музичку педагогију, Универзитета у Приштини. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2016. године.

Грађанско васпитање


Милена Танасијевић

Милена Танасијевић

професор географије

Рођена 10. марта 1981. године у Ивањици. Основну школу и Гимназију завршила у Ивањици. Завршила Географски факултет Универзитета у Београду. Ради као наставник географије у ОШ ''Светозар Марковић'' у Ковиљу и ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву и као наставник грађанског васпитања у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици.

Весна Маричић

Весна Маричић

дипломирани филозоф

Рођена 02. марта 1979. у Ужицу. Дипломирала филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Ради као наставник грађанског васпитања у ОШ "Милинко Kушић" у Ивањици и води школски театар у оквиру једносменске наставе. Њен мото је: ''Имај храборсти да се служиш сопственим разумом''. (Имануел Кант)

Славко Поледица

Славко Поледица

Дипломирани филозоф

Рођен 25. октобра 1974. године у Ивањици. Основну и средњу школу завршио у Ивањици. Дипломирао филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Ради као наставник у Техничкој школи у Ивањици и наставник грађанског васпитања у ОШ "Милинко Kушић" у Ивањици.

Верска настава


Олгица Андрић

Олгица Андрић

дипломирани теолог

Рођена 13. новембра 1979. године у Ивањици. Основну школу ''Сретен Лазаревић" завршила у Приликама, Гимназију у Ивањици а Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" Универзитета у Источном Сарајеву у Фочи. У ОШ "Милинко Kушић" ради од 2008. године.

Милош Војиновић

Милош Војиновић

дипломирани теолог

Рођен 26. јула 1987. године у Ивањици. Основну школу, ОШ ''Кирило Савић'', завршио у Ивањици, а Богословију ''Светог Јована Златоустог'' у Крагујевцу. Дипломирао на Православном богословском факултету Универзитета у Београду 2014. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2017. године.

Географија


Ирена Радуловић

Ирена Радуловић

професор географије

Рођена 06. марта 1968. године у Ивањици. Основну и средњу школу завршила у Ивањици. На Географском факултету Универзитета у Београду дипломирала 1995. године. Удата и мајка двоје деце. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1995. године.

Јадранка Караклајић

Јадранка Караклајић

професор географије

Рођена 16. септембра 1979. године у Ивањици. Основну школу „Мићо Матовић“ завршила у Катићима и Гимназију у Ивањици. На Географском факултету Универзитета у Београду дипломирала 2005. године. У Основној школи „Милинко Кушић“ ради од фебруара 2021. године.

Одељење за децу лако ментално ометену


мр Светлана Главинић

мр Светлана Главинић

магистар дефектолошких наука

Рођена 02. марта 1976. године у Ивањици. Гимназију општег смера завршила у Ивањици. Дипломирала на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 2001. године стекавши звање дипломирани дефектолог - олигофренолог. На Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду магистрирала 2016. године стекавши академско звање магистар дефектолошких наука. Докторанд у фази припреме докторске тезе: “Социјалне услуге као додатна подршка инклузивном образовању“. Поседује: лиценцу за обављање васпитно - образовне делатности, лиценцу за обављање основних стручних послова социјалне заштите и лиценцу за обављање супервизије на основним стручним пословима социјалне заштите. Педагошки саветник. У периоду од 2002. до 2004. године радила у предшколској установи у Ивањици, на месту стручног сарадника - дефектолога. Од 2018. године ради у Друштву за церебралну и дечију парализу Ивањица, на месту председнице Друштва и стручног сарадника. Аутор је и коаутор бројних акредитованих програма стручног усавршавања: 1. Аутор програма „Невербална комуникација“, објављеног у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016 / 2017. и 2017 / 2018. годину, р.б. 319; К3; П4.; 2. Аутор програма „Сензорна соба - асистивна технологија за ефикасније учење 2014 / 2015. и 2015 / 2016.године; р.б. 332; K3; П1.; 3. Аутор програма „Лични пратилац детета „Корак по корак“, објављеног у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у социјалној заштити 3. 06. 2015. године; 4. Аутор програма „Унапређивање компетенција стручних радника за пружање услуге Лични пратилац детета“, објављеног у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у социјалној заштити, март 2020. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2001. године на радном месту наставника у одељењу групне инклузије.

 

Тања Главинић

Тања Главинић

професор разредне наставе

Рођена 13. јануара 1977. године. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. Учитељски факултет у Ужицу. Радила у Техничкој школи у Ивањици (од 2004.), потом у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима и у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици. Од 2011. године ради као професор разредне наставе у ОШ ''Милинко Кушић'' у одељењу за децу лако ментално ометену. Њен животни мото је: ''Најбоље тек долази!''

Функционално основно образовање одраслих


Маријана Перуничић

Маријана Перуничић

андрагошки асистент

Рођена 26. априла 1978. године у Ивањици. Завршила ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама. Средњу техничку школу у Ивањици а Вишу пословну школу (смер порези и царина) у Београду. Радила у ProCredit bank у Ивањици. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 2012. године.

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search