Стручна служба


Милка Караклајић

Милка Караклајић

дипломирани психолог

Рођена 10. октобра 1960. године у Ивањици. Завршила Филозофски факултет Универзитета у Београду, одсек за психологију. Педагошки саветник. Саветник - спољни сарадник Министарства просвете. Поседује: лиценцу за обављање послова стручног сарадника у образовању, лиценцу за обављање основних стручних послова социјалне заштите, лиценцу за обављање супервизије на основним стручним пословима социјалне заштите као и дозволу за посредовање - медијацију у решавању спорова (Министарство правде). Стални члан Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику. Аутор/коаутор научног рада публикованог у часопису (М52) ''Ефекти неурофидбек тренинга у раду са децом са поремећајем из аутистичког спектра“. Водитељ обуке за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. Аутор/коаутор акредитованих програма стручног усавршавања: ''Подршка образовању деце из сиромашних породица'', ''Ученички парламент и предузетништво'', ''Креативно мишљење - развијање и подстицање'', објављених у Каталогу програма сталног стручног усавршавања запослених у образовању. Удата је и мајке двоје деце. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1993. године на месту школског психолога.

Верица Каплановић Бешевић

Верица Каплановић Бешевић

дипломирани педагог

Ана Мијатовић

Ана Мијатовић

дипломирани логопед

Рођена 11. марта 1979. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у родном граду, а дипломирала на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, стекавши мастер диплому и звање логопеда. Радила у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама и ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. Тренер је семинара ''Лични пратиоци''. Удата је и мајка двоје деце. Свој животни мото проналази у једној сентенци Амоса Бронсона Акота: ''Што је мање рутине, то је више живота!''

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search